Beschermd monument

Zetel van het districtcommissariaat

Beschermd monument van 14-01-1998 tot heden

ID: 11830   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11830

Beschrijving

Het voormalig gemeentehuis van Wakken, gebouwd als zetel van het districtscommissariaat onder Frans bewind, is beschermd als monument.Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde


Als zijnde een historisch gebouw, sinds begin vorige eeuwen tot voor enkele jaren met een openbaar karakter als districtscommissariaat, vredegerecht en gemeentehuis;
Als fraai uitgewerkte pilastergevel met bekronende klokkenruiter, die ontegensprekelijk een beeldbepalend element vormt op marktplein.

historische waarde


Als zijnde een historisch gebouw, sinds begin vorige eeuwen tot voor enkele jaren met een openbaar karakter als districtscommissariaat, vredegerecht en gemeentehuis;
Als fraai uitgewerkte pilastergevel met bekronende klokkenruiter, die ontegensprekelijk een beeldbepalend element vormt op marktplein.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Zetel van het districtcommissariaat

Wapenplaats 20 (Dentergem)
Voormalig gemeentehuis. Onder Frans bewind was het de zetel van het districtcommissariaat, daarna vredegerecht en vanaf 1864 in gebruik als gemeentehuis. Renovatie van de gevel in 2006-2007.