Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen van 1922

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
118413
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/118413

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Beschrijving

In 1922 naar ontwerp van de Brusselse architect A. Roosenboom heropgebouwd ensemble van twee burgerwoningen.

Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen van 1922

Koning Leopold I-straat 48-50 (Leuven)
In 1922 naar ontwerp van de Brusselse architect A. Roosenboom heropgebouwd ensemble van twee burgerwoningen.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Bondgenotenlaan en omgeving

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Lepelstraat, Louis Melsensstraat, Vital Decosterstraat (Leuven)
De Bondgenotenlaan werd in de 19de eeuw aangelegd als hoofdas van de wijk grenzend aan het station en vormt een verbinding tussen het Martelarenplein en de Grote Markt. Naast de prominente stadsschouwburg, vormen statige eclectische burger- en herenhuizen de voornaamste bebouwing van de straat.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Burgerwoningen van 1922

Koning Leopold I-straat 48-50 (Leuven)