Stadhuis, belfort en politiecommissariaat van Diksmuide

Beschermd monument van 24-11-1999 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Diksmuide
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 6 (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/317.1
  • OW001376

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadhuis, belfort en politiecommissariaat van Diksmuide

Grote Markt 6, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Stadhuis, belfort en voormalig politiecommissariaat van Diksmuide beschermd als monument bij M.B. van 24.11.1999. Het belfort is samen met 23 andere Vlaamse belforten sedert 01.12.1999 ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco Conventie van 1972.

Beschrijving

Het stadhuis, belfort en voormalig politiecommissariaat van Diksmuide, is beschermd als monument.

Waarden

Het ensemble stadhuis-belfort, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een getuige van het doorleven van de gemeentelijke traditie waaraan de vernieling van de Eerste Wereldoorlog geen afbreuk heeft gedaan, met andere woorden als symbool van herwonnen prestige en autonomie.
Als zijnde een imitatieve variante van 1923 op de regionale baksteenarchitectuur in renaissancestijl waarbij de ontleende typische kenmerken op een geslaagde wijze zijn ingepast in een nieuwe compositie ten behoeve van de openbare bestemming.
Als zijnde een fraai voorbeeld van een na de Eerste Wereldoorlog wederopgebouwd stadhuis met belfort waarbij niet teruggegrepen wordt naar het vooroorlogse neogotische uitzicht van 1875, maar wel naar de historische streekeigen bouwkenmerken en -materialen. Hierbij wordt in tegenstelling met de vooroorlogse situatie, aansluiting gezocht bij de omgeving, in het bijzonder bij de erachter gelegen Sint-Niklaaskerk.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een realisatie van de architecten V. Vaerwijck en J. Viérin, belangrijke vertegenwoordigers van de historiserende, regionalistische strekking.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.