Beschermd monument

Stadhuis, belfort en politiecommissariaat van Diksmuide

Beschermd monument van 24-11-1999 tot heden

ID
11845
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11845

Besluiten

Ensemble stadhuis/belfort
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-1999  ID: 3503

Beschrijving

Het stadhuis, belfort en voormalig politiecommissariaat van Diksmuide, is beschermd als monument.Waarden

Het ensemble stadhuis-belfort, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een getuige van het doorleven van de gemeentelijke traditie waaraan de vernieling van de Eerste Wereldoorlog geen afbreuk heeft gedaan, met andere woorden als symbool van herwonnen prestige en autonomie.
Als zijnde een imitatieve variante van 1923 op de regionale baksteenarchitectuur in renaissancestijl waarbij de ontleende typische kenmerken op een geslaagde wijze zijn ingepast in een nieuwe compositie ten behoeve van de openbare bestemming.
Als zijnde een fraai voorbeeld van een na de Eerste Wereldoorlog wederopgebouwd stadhuis met belfort waarbij niet teruggegrepen wordt naar het vooroorlogse neogotische uitzicht van 1875, maar wel naar de historische streekeigen bouwkenmerken en -materialen. Hierbij wordt in tegenstelling met de vooroorlogse situatie, aansluiting gezocht bij de omgeving, in het bijzonder bij de erachter gelegen Sint-Niklaaskerk.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een realisatie van de architecten V. Vaerwijck en J. Viérin, belangrijke vertegenwoordigers van de historiserende, regionalistische strekking.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis, belfort en politiecommissariaat van Diksmuide

Grote Markt 6 (Diksmuide)
Stadhuis, belfort en voormalig politiecommissariaat van Diksmuide. Administratief complex van 1923, zie jaarankers, gelegen aan de noordzijde van de Grote Markt en ten oosten begrensd door de Van Pouckestraat, ten westen door de Torenstraat en ten noorden door de Sint Niklaasstraat.