Beschermd monument

Burgerhuis Ark van Noë: hoofdgebouw

Beschermd monument van 23-12-1980 tot heden

ID: 1185   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1185

Besluiten

Ark van Noë: hoofdgebouw zonder bijgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1980  ID: 1553

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het hoofdgebouw behorend tot het burgerhuis, zogenaamd Ark van Noë.

In het beschermingsdossier worden de historische en architectuurhistorische waarde van de Ark van Noë als volgt gemotiveerd: als (weinig verbouwde) getuige van een patriciërswoning uit begin 17de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000582, Ark van Noë (hoofdgebouw zonder bijgebouwen) (S.N., 1980).


Waarden

De Ark van Noë, en meer bepaald het hoofdgebouw met uitsluiting van de bijgebouwen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuis Ark van Noë

Ark Van Noëstraat 1, 5 (Tienen)
Belangrijke woning in traditionele bak- en zandsteenstijl op L-vormig grondplan, het dwarsgebouw van 1609 en de langsvleugel aan de straatzijde van vóór 1600 maar verbouwd in 1609.