Beschermd monument

Stadswoning De Candelaer

Beschermd monument van tot heden

ID
11851
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11851

Besluiten

Geografisch pakket Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2420

Beschrijving

De laatgotische stadswoning De Candelaer te Brugge is beschermd als monument. De bescherming omvat het diephuis en de lange achtervleugel langsheen het steegje naast de woning.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van stadswoning De Candelaer als volgt gemotiveerd: "Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een monumentaal laatgotisch woonhuis."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000551, Brugge: Geografisch pakket (S.N., 1991).


Waarden

Het huis De Candelaere is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Candelaer

Boomgaardstraat 7 (Brugge)
Imposant gotisch diephuis van drie traveeën - enkelhuisopstand - en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1500.