Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van tot heden

ID
11858
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11858

Besluiten

Geografisch pakket Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2420

Beschrijving

De laatgotische stadswoning te Brugge is beschermd als monument. De bescherming omvat het diephuis met inbegrip van het interieur. De achterliggende eenlaagse bijgebouwen zijn niet in de bescherming als monument opgenomen.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van de stadswoning als volgt gemotiveerd: "Als zijnde een belangrijk bakstenen woonhuis van omstreeks 1500 of begin 16de eeuw met een typisch Brugse gevelordonnantie."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000551, Brugge: Geografisch pakket (S.N., 1991).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Geldmuntstraat 26 (Brugge)
Laatgotisch diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 16de eeuw.