Beschermd monument

Mijnkrater Spanbroekmolen

Beschermd monument van 02-06-1992 tot heden

ID: 11870   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11870

Besluiten

Oorlogsrelicten uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1992  ID: 2429

Beschrijving

De mijnkrater Spanbroekmolen, één van de kraters die ontstonden tijdens de Eerste Wereldoorlog op 7 juni 1917, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en sociaal-culturele waarde van de Spanbroekmolenkrater als volgt werd gemotiveerd: "“De historische waarde van dit relict uit de Eerste Wereldoorlog betreft het belang voor de internationale politieke en militaire geschiedenis. Bovendien is het een gedenkteken van een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van West-Europa, en heeft het een documentaire waarde als materieel restant van een specifieke en tijdgebonden manier van oorlogsvoering.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000552, Relicten uit de Eerste Wereldoorlog gelegen in de West-Vlaamse frontstreek, advies KCML (S.N., 1992).


Waarden

De spanbroekmolentrechter is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mijnkrater 7/6/1917 Spanbroekmolen

Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)
De Spanbroekmolenkrater is ongetwijfeld de bekendste van alle mijnkraters die ontstonden op 7 juni 1917. De mijnkrater Spanbroekmolen, ook wel Lone Tree Crater of Pool of Peace geheten, ligt op de heuvelkam van Wijtschate, langs de Kruisstraat. De krater had een oorspronkelijke diameter van 76 meter en was 12 meter diep.