Parochiekerk Sint-Stephanus: toren

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kampenhout
Deelgemeente Nederokkerzeel
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat 125 (Kampenhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23038/127.1
  • OB000418

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Stephanus met omringend kerkhof

Peperstraat 125, Kampenhout (Vlaams-Brabant)

Interessante, nu heterogene kerk, grosso modo uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw, op vrij eenvoudige plattegrond en centraal ingeplant met ommuurd kerkhof.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De toren van de kerk van de Sint-Stephanusparohie te Nederokkerzeel, is beschermd als monument.

Waarden

De toren der Sint-Stephanuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische, in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

historische, in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.