Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Stephanus: toren

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 1189   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1189

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De toren van de kerk van de Sint-Stephanusparohie te Nederokkerzeel, is beschermd als monument.Waarden

De toren der Sint-Stephanuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

historische, in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

historische, in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Stephanus met omringend kerkhof

Peperstraat 125 (Kampenhout)
Interessante, nu heterogene kerk, grosso modo uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw, op vrij eenvoudige plattegrond en centraal ingeplant met ommuurd kerkhof.