Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein de Burbure

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-12-2001 tot heden

ID
119
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/119

Besluiten

Kasteelpark van Wezembeek - Domein de Burbure
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-2001  ID: 3802

Beschrijving

Deze bescherming betreft het kasteel de Burbure met kasteelpark.Waarden

Het kasteelpark van Wezenbeek - domein de Burbure is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De oorsprong van het kasteel van Wezembeek gaat terug tot de 12de-eeuwse' borcht'. De rechtstreekse, visuele band tussen de dorpskerk en het kasteel, via een 500 meter lange en 50 meter brede open ruimte, is een relict van de historische structurele band tijdens de hoge middel-eeuwen en verwijst naar het ontstaan van het dorp. De huidige aanleg van het domein is stilistisch een goed voorbeeld van een vroeg-landschappelijke parkaanleg.

artistieke waarde

De grote open ruimte tussen het kasteel en de dorpskerk en de ruimte rond de kasteelvijver hebben een hoge esthetische belevingswaarde dank zij de verscheidenheid in kleur en textuur van de omgevende beplantingen, die een artistiek waardevol ensemble vormen.

wetenschappelijke waarde

De wetenschappelijke waarde uit zich op het botanisch vlak (een brongebied met een waardevolle voorjaarsvegetatie ) én op dendrologisch vlak (oude bomen, vooral moerascipressen die vermoedelijk in de eerste helft van de 19de eeuw werden aangeplant).


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Heystvaartmolen

Tramlaan 478-484 (Zaventem)
Verbouwde watermolen als melkerij geregistreerd in 1899, heden herbestemming tot woningen waarbij de melkerij- en moleninrichting volledig werden verwijderd.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Burbure

Ooievaarslaan 2-6, Sint-Pietersplein 1-2, 1A, 2A-B (Wezembeek-Oppem)
Kasteel op H-vormige plattegrond, in oorsprong vermoedelijk 16de-eeuws, huidig uitzicht grotendeels vroeg 20ste-eeuws, gelegen in een park met aanhorigheden.


Kasteeldomein de Burbure

Sint-Pietersplein 2 (Wezembeek-Oppem)
Domein, circa 20 hectare, met ommuurde moestuin en vrij goed bewaard vroeglandschappelijk park, in 1811 aangelegd in een bronnenrijke beekvallei rond een neoclassicistisch verbouwd 'huis van plaisantie' uit de tweede helft van de 16de eeuw, in 1902 traditionalistisch gerestaureerd; monumentale moerascipressen.