Parochiekerk Sint-Stephanus

Beschermd monument van 29-09-1943 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kampenhout
Deelgemeente Nederokkerzeel
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat 125 (Kampenhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23038/112.1
  • OB000419

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Stephanus met omringend kerkhof

Peperstraat 125, Kampenhout (Vlaams-Brabant)

Interessante, nu heterogene kerk, grosso modo uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw, op vrij eenvoudige plattegrond en centraal ingeplant met ommuurd kerkhof.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Stephanuskerk

Peperstraat 125, Kampenhout (Vlaams-Brabant)

Op de noordermuur van de doopkapel is een Kruisiging geschilderd, stilistisch te situeren in de gotische stijl van rond 1400. Op de oostelijke muur van het noordertransept is een fragment bewaard met drie jongere apostelfiguren onder een arcade.

Beschrijving

De parochiekerk van de Sint-Stephanusparochie te Nederokkerzeel is beschermd. De toren van de kerk werd reeds in 1938 beschermd.

Waarden

De Sint-Stephanuskerk is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische, in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.