Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Stephanus

Beschermd monument van 29-09-1943 tot heden
ID: 1190   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1190

Besluiten

Parochiekerk Sint-Stephanus
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-1943  ID: 84

Beschrijving

De parochiekerk van de Sint-Stephanusparochie te Nederokkerzeel is beschermd. De toren van de kerk werd reeds in 1938 beschermd.Waarden

De Sint-Stephanuskerk is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

historische, in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Stephanuskerk

Peperstraat 125 (Kampenhout)
Op de noordermuur van de doopkapel is een Kruisiging geschilderd, stilistisch te situeren in de gotische stijl van rond 1400. Op de oostelijke muur van het noordertransept is een fragment bewaard met drie jongere apostelfiguren onder een arcade.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Stephanus met omringend kerkhof

Peperstraat 125 (Kampenhout)
Interessante, nu heterogene kerk, grosso modo uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw, op vrij eenvoudige plattegrond en centraal ingeplant met ommuurd kerkhof.