Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken op stedelijke begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
119019
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/119019

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Beschrijving

Gedenkteken te midden een rond plantsoen, en opgevat als een licht conische en massieve pseudo-obelisk, gesigneerd L.JOTTHIER en ingewijd in 1924.

Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken op stedelijke begraafplaats

Nieuwe Kerkhofdreef zonder nummer (Leuven)
Gedenkteken te midden een rond plantsoen, en opgevat als een licht conische en massieve pseudo-obelisk, gesigneerd L.JOTTHIER en ingewijd in 1924.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Stadsbegraafplaats Leuven

Nieuwe Kerkhofdreef zonder nummer (Leuven)
De stadsbegraafplaats van Leuven, ruim 11 ha groot, is één van de grotere historische begraafplaatsen in België. Sinds 1785 wordt op deze locatie begraven, en tot 1921 volgden meerdere uitbreidingen elkaar op. De site omvat het ‘oud kerkhof’ en de ‘annexe’ aangelegd volgens een rasterstructuur, en het meer landschappelijke ‘nieuw kerkhof’.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Stedelijke begraafplaats met oorlogsgedenkteken

Nieuwe Kerkhofdreef zonder nummer (Leuven)