Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwkapel en veldesdoorns

Beschermd monument van 14-07-2010 tot heden
ID: 11916   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11916

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2010  ID: 4751

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouwkapel, een pijlerkapel langs de Egemsesteenweg te Tielt, is samen met de drie veldesdoorns bij de kapel beschermd als monument. Een cirkelvormige zone met een straal van 10 meter is mee opgenomen in de bescherming.


Waarden

De oude knotbomen (veldesdoorn) met pijlerkapel, evenals een cirkelvormige zone met een straal van 10 meter er omheen zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Het begroeiingselement, in combinatie met het vervaagde buurtwegtracé en het religieus erfgoed, vormen samen een inmiddels zeldzaam samenstel uit een agrarisch cultuurlandschap, waarin landgebruik, houtgebruik en devotie nog steeds herkenbaar zijn.
De bewaarde knotbomen vormen een restant van een vroegere houtkant langs de buurtweg, die oorspronkelijk zowel de gemeentegrens markeerde, een vorm van veekering verzorgde, een bron van geriefhout betekende en tegelijk de kapel overschaduwde.

wetenschappelijke waarde

De knotbomen (veldesdoorn) hebben een aanzienlijke ouderdom en dragen een hoge soortzeldzaamheid in de zandleemstreek , waardoor het houtig erfgoed een wetenschappelijke waarde van authentieke, streekeigen soorten bezit.

artistieke waarde

Als tegenhanger van eerder talrijk voorkomend rijkelijk religieus erfgoed, vormt dit geheel een zeldzaam, fraai voorbeeld van uiterst bescheiden agrarisch gebonden religieus erfgoed. Het eenvoudig materiaalgebruik van de pijlerkapel (gekalkte baksteen) benadrukt de authentieke waarde.
De vrij uitgroeiende knotbomen vormen een belangrijke beeldbepalende structuur in de omgeving en overschaduwen als het ware de pijlerkapel.

sociaal-culturele waarde

Het begroeiingselement, in combinatie met het vervaagde buurtwegtracé en het religieus erfgoed, vormen samen een inmiddels zeldzaam samenstel uit een agrarisch cultuurlandschap, waarin landgebruik, houtgebruik en devotie nog steeds herkenbaar zijn.
De bewaarde knotbomen vormen een restant van een vroegere houtkant langs de buurtweg, die oorspronkelijk zowel de gemeentegrens markeerde, een vorm van veekering verzorgde, een bron van geriefhout betekende en tegelijk de kapel overschaduwde.

historische waarde

Het begroeiingselement, in combinatie met het vervaagde buurtwegtracé en het religieus erfgoed, vormen samen een inmiddels zeldzaam samenstel uit een agrarisch cultuurlandschap, waarin landgebruik, houtgebruik en devotie nog steeds herkenbaar zijn.
De bewaarde knotbomen vormen een restant van een vroegere houtkant langs de buurtweg, die oorspronkelijk zowel de gemeentegrens markeerde, een vorm van veekering verzorgde, een bron van geriefhout betekende en tegelijk de kapel overschaduwde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Egemsesteenweg zonder nummer (Tielt)
Egemsesteenweg bij nr. 95. Vermoedelijk 19de-eeuws O.-L.-Vrouwekapelletje geplaatst ten noorden van de erfoprit van hoeve nr. 95. Witgekalkt bakstenen pijlerkapelletje onder zadeldakje (Vlaamse pannen). Onderbouw met gemetst kruisje in rechthoekig spaarveld; licht overkragende bovenbouw. Segmentbogig bepleisterd en getralied nisje onder strek waarin beeldje van O.-L.-Vrouw. Flankerende Ve

Is de omvattende bescherming van

Geknotte veldesdoorns bij Onze-Lieve-Vrouwkapel

Egemsesteenweg zonder nummer (Tielt)
De uitgegroeide knotbomen van veldesdoorn (Acer campestre) staan als restanten uit een houtkant langsheen een vervaagd buurtwegtracé (voormalige Tabakstraat) op de grens van de gemeenten Tielt en Pittem, bij een bescheiden pijlerkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw.