Vastgestelde archeologische zone

Historische stadskern van Vilvoorde

Vastgestelde archeologische zone van tot heden

ID
11928
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11928

Besluiten

Historische stadskern Vilvoorde
vaststellingsbesluiten: 19-02-2016  ID: 5924

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de industrialisering.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Historische stadskern van Vilvoorde

Vilvoorde (Vilvoorde)
Deze zone omvat de historische stadskern van Vilvoorde.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.