Beschermd monument

Calvarieberg

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 11949   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11949

Besluiten

Geografisch pakket Heuvelland
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4268

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het wegkruis met de voorstelling van Christus aan het kruis op een sokkel van rotsblokken.Waarden

De calvarie Christus aan het Kruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het betreft een getuige van volksdevotie. Dit wegkruis behoort tot het kwetsbare, kleine culturele erfgoed. Het is een tastbare uiting van de christelijke geloofsovertuiging en aldus ontegensprekelijk verbonden met onze Vlaamse cultuurhistorische traditie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Calvarieberg met populieren

Kauwakkerstraat zonder nummer (Heuvelland)
Calvarie gelegen aan de tweesprong bij de Wulvestraat. Gekasseid voorerfje afgezet met laag ijzeren hek, ten zuiden ervan plantsoen met verschillende struiken en enkele hoogstammige populieren. Te midden calvarie op sokkel van rotsblokken. IJzeren kruis met dito Christus, erboven opschrift ‘ INRI’