Beschermd monument

Burgerhuis, gedateerd 1530

Beschermd monument van tot heden

ID
11955
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11955

Besluiten

Geografisch pakket Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2420

Beschrijving

Het 16de-eeuws burgerhuis te Brugge is samen met het achterliggende diephuis aan de waterkant beschermd als monument. De tuin gelegen tussen het burgerhuis en het achterhuis is eveneens in de bescherming als monument opgenomen.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van de twee diephuizen als volgt gemotiveerd: "Als zijnde belangrijke 16de-eeuwse trapgevels met typische 19de-eeuwse restauratie."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000551, Brugge: Geografisch pakket (S.N., 1991).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis gedateerd 1530

Pieter Pourbusstraat 7 (Brugge)
Jaarcartouches 1530. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1937 naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) en C. Reynaert (Leuven) met betrekking tot voor- en achterhuis.