Beschermd monument

Kasteel De Warande

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 11957   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11957

Besluiten

Geografisch pakket Heuvelland
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4268

Beschrijving

Het voormalig neorenaissance kasteel De Warande is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel de Warande is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het kasteel, naar ontwerp van de architecten Pil en Carbon (Oostende), opgetrokken op een nagenoeg u-vormige plattegrond overstijgt qua vormgeving en algemene afwerking de doorsnee wederopbouw. De voor de wederopbouw vrijwel algemeen toegepaste historiserende aanpak vertaalt zich hier een imitatieve interpretatie van de regionale renaissance stijl.
Deze verzorgde baksteenarchitectuur wordt onder meer getypeerd door de gesuperposeerde pilasters, anderzijds de kordonvormende lekdrempels en omlopende gekomiste kroonlijst; de driezijdige erkers ,de risalieten, de dakvensters en kapellen met inzwenkende belijning en topstukken, de geprofileerde schoorstenen met pilastertjes; karakteristiek zijn tevens de kruis- en kloosterkozijnen met kleine roedeverdeling.
Het kasteel bewaart daarenboven een gaaf doch vrij eenvoudig interieur met behouden indeling waaronder het verzorgd binnenschrijnwerk, de plankenvloer op de verdieping, de marmeren schouwen. De traphal, de raadzaal rechts en het salon links ervan, vertonen een meer uitgewerkte interieuraankleding.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel De Warande

Bergstraat 24 (Heuvelland)
Nr. 24. Z.g. "De Warande", voormalig kasteel, tijdlang gebruikt als vakantieverblijf, sinds 1979 gemeentehuis. Gelegen ten Z.W. van de dorpskom; op de O.-flank van de Kemmelberg. Omringend park met grote verscheidenheid aan loofbomen o.m. lijsterbes, es, esdoorn, zomereik, Amerikaanse eik, tamme kastanje, beuk... en met vijvertje gevoed door de Kasteel- of Willebeek en het z.g. .St.-Laur