Beschermd monument

Belvedère

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
11963
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11963

Besluiten

Geografisch pakket Heuvelland
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4268

Beschrijving

De belvedère op de top van de Kemmelberg is beschermd als monument.Waarden

De uitkijktoren - belvedère is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De belvedère gelegen op de top van de Kemmelberg is een getuige van de toeristische traditie rond de Kemmelberg. Deze toeristische activiteit kwam reeds op gang in het derde kwart van de 19de eeuw, toen voornamelijk de Noord-Franse burgerij het Heuvelland als ontspanningsoord opzocht. De uitkijktoren was toen reeds één van de toeristische attracties.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Deze uitkijktoren, opgetrokken in 1924 ter vervanging van de tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoeste toren, getuigt van een verzorgde wederopbouwarchitectuur onder meer getypeerd door de gesuperposeerde erkers met leien beschieting en de openwerkte bovenverdieping.


Aanduiding van

Is de bescherming van

De uitkijktoren-Belvedère

Kemmelbergweg 38 (Heuvelland)
Uitkijktoren met restaurant, gelegen op de top van de Kemmelberg. Toren gebouwd in het begin van de jaren 1920, ter vervanging van een vooroorlogse houten toren, waar onderaan een berekooi als attractie was ingebouwd. Vierzijdige bakstenen toren van vier geledingen onder plat dak, op sokkel.