Beschermd monument

Herenhoeve Traisnel

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 11966   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11966

Besluiten

Geografisch pakket Heuvelland
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4268

Beschrijving

De herenhoeve Traisnel uit 1925 is beschermd als monument. De bescherming omvat het deels gekasseid en deels geasfalteerd erf, met resten van bakstenen stoepen en de U-vormig opgestelde bestanddelen van de hoeve: boerenhuis, paardenstal, stalvleugel met privaat, aardappelkelder, vaalt, keuken, melkhuis, berging, schuur met wagenhuis en gietijzeren hek op laag bakstenen muurtje. Centraal op het erf bevindt zich een siertuintje met Mariagrot.


Waarden

De hoeve Traisnel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft een gaafbewaarde herenhoeve met beeldbepalende ligging aan de voet van de Kemmelberg. Deze wederopbouwhoeve, aan straatzijde in de stalzijgevel gedateerd 1925 door middel van witte baksteen opgenomen in het rode metselverband, vertoont een verzorgde historiserende vormgeving, welke aansluit bij de regionale 19de-eeuwse hoevebouw. Deze wordt getypeerd door de gaafbewaarde U-vormige opstelling van de gebouwen rondom het erf, de behouden volumes en gevelordonnantie en het verzorgde materiaalgebruik en gevelafwerking; laatstgenoemden worden onder meer gekarakteriseerd door het gebruik van zwarte pannen, en van een witte baksteen voor sierelementen in afwisseling met het rode baksteenparement.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhoeve Traisnel

Lokerstraat 49 (Heuvelland)
Imposante herenhoeve aan de voet van de Kemmelberg; jaartal 1925 in rechter stalzijgevel. Uitvoering enigszins afwijkend van het voorontwerp, echter teruggaand op de regionale 19de-eeuwse hoevebouw, zie opstelling.