Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Beschermd monument van 21-11-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Diksmuide
Straat Kaaskerkestraat
Locatie Kaaskerkestraat 103 (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/325.1
  • 4.01/32003/780.1
  • OW002092

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Kaaskerkestraat 103, Diksmuide (West-Vlaanderen)

* Kaaskerkestraat nr. 103. Parochiekerk Sint-Bartholomeus. Beschermd als monument bij M.B. van 21.11.2003. De onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht ingevolge hetzelfde M.B. Parochiekerk gelegen langs de Kaaskerkestraat te midden van een begraasde kerkomtrek omzoomd met bomen. Toegang vanaf de Kaaskerkestraat via een kerkpad in rode plavuizen en dito kerkpad

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Orgel kerk Sint-Bartholomeus (Kaaskerke) (vernield)

Diksmuide (Diksmuide)

In 1839 was een orgel aangekocht bij Fr. Loret (Sint-Niklaas). Indien dit instrument nog aanwezig was in 1914, dan werd het vernield in het oorlogsgeweld. In de nieuwe kerk van na WO I werd geen orgel geplaatst.

Beschrijving

Waarden

De Sint-Bartholomeuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard bedehuis daterend van 1928, opgetrokken ter vervanging van de tijdens de oorlog vernielde parochiekerk. Het betreft een voorbeeld van een vernieuwde stedenbouwkundige aanleg na de verwoesting van de eerste wereldoorlog, waarbij geopteerd werd om de dorpskern met kerk, pastorie en school dichter bij de steenweg Diksmuide-Nieuwpoort weder op te bouwen. Bovendien vertoont deze wederopbouw kerk een vrij geslaagde neogotische vormgeving, gerealiseerd naar ontwerp van architecten C. Schaessen (Veurne) en R. Buyck (Brugge).

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een realisatie mede ontworpen door de belangrijke architect R. Buyck (1850-1923). Laatstgenoemde, voormalig provinciaal architect ad interim, staat voornamelijk bekend als medeontwerper van het Provinciaal Hof en het postgebouw op de Markt te Brugge.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.