Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Beschermd monument van tot heden

ID
11969
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11969

Besluiten

Parochiekerk Sint-Bartholomeus en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-11-2003  ID: 4121


Waarden

De Sint-Bartholomeuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard bedehuis daterend van 1928, opgetrokken ter vervanging van de tijdens de oorlog vernielde parochiekerk. Het betreft een voorbeeld van een vernieuwde stedenbouwkundige aanleg na de verwoesting van de eerste wereldoorlog, waarbij geopteerd werd om de dorpskern met kerk, pastorie en school dichter bij de steenweg Diksmuide-Nieuwpoort weder op te bouwen. Bovendien vertoont deze wederopbouw kerk een vrij geslaagde neogotische vormgeving, gerealiseerd naar ontwerp van architecten C. Schaessen (Veurne) en R. Buyck (Brugge).

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een realisatie mede ontworpen door de belangrijke architect R. Buyck (1850-1923). Laatstgenoemde, voormalig provinciaal architect ad interim, staat voornamelijk bekend als medeontwerper van het Provinciaal Hof en het postgebouw op de Markt te Brugge.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Kaaskerkestraat 103 (Diksmuide)
Parochiekerk gelegen langs de Kaaskerkestraat te midden van een begraasde kerkomtrek omzoomd met bomen. Toegang vanaf de Kaaskerkestraat via een kerkpad in rode plavuizen en dito kerkpad rondom de kerk.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Bartholomeus (Kaaskerke) (vernield)

Diksmuide (Diksmuide)
In 1839 was een orgel aangekocht bij Fr. Loret (Sint-Niklaas). Indien dit instrument nog aanwezig was in 1914, dan werd het vernield in het oorlogsgeweld. In de nieuwe kerk van na WO I werd geen orgel geplaatst.