Beschermd monument

Hoeve Busschaertlinde

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 11970   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11970

Besluiten

Geografisch pakket Heuvelland
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4268

Beschrijving

De wederopbouwhoeve Busschaertlinde is beschermd als monument. De bescherming omvat de hoevesite bestaande uit een deels geplaveid, deels gasfalteerd erf met grasperkjes en twee gietijzeren toegangshekken tussen bakstenen pijlers met topstuk en steunberen. Rondom het erf zijn de lage bestanddelen opgesteld: boerenhuis, lage paardestal met aanleunende serre, kippenhok, onderkelderde stalvleugel met keuken, bak-, melkhuis en privaat, stalvleugel met drieledig wagenhuis, dwarsschuur met aardappelkelder en kapelletje.Waarden

De hoeve Busschaertlinde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft een gaaf bewaarde herenhoeve, daterend van circa 1925, volgens de jaarsteen in de Mariakapel.
Deze wederopbouwhoeve, vertoont een verzorgde historiserende vormgeving, welke aansluit bij de regionale 19de-eeuwse hoevebouw. Het hoevecomplex wordt getypeerd door de gaaf bewaarde semi gesloten opstelling van de gebouwen rondom het erf, de behouden volumes en gevelordonnantie en het verzorgde materiaalgebruik en gevelafwerking. Laatstgenoemden worden onder meer gekarakteriseerd door het gebruik van een gele baksteen voor sierelementen, in afwisseling met het rode baksteenparement. Typerend zijn tevens de gebogen overstekende zadeldaken afgedekt met zwarte mechanische pannen en aan erfzijde voorzien van sierlijstje.
De verschillende nutsgebouwen met hun specifieke functies, aanwezig op een traditioneel landbouwbedrijfbleven hier duidelijk herkenbaar behouden zoals: melk- en bakhuis, paardenstal, varkensstal, koeienstal, wagenhuis, kippenhok, dwarsschuur met aardappelkelder. Vermeldenswaardig is tevens de Mariakapel aan de erftoegang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Busschaertlinde

Millekruisestraat 2 (Heuvelland)
Nr. 2. Z.g. "Busschaertlinde" vlg. bewoners. Grote hoeve wederopgebouwd in het begin van de jaren 1920 cf. o.m. jaarsteen 1925 van Mariakapelletje. Gr.m. teruggaand op de regionale XIX-hoevebouw cf., opstelling: lage bestanddelen semi-gesloten opgesteld rondom een deels geplaveid, deels gasfalteerd erf met grasperkjes en twee gietijzeren toegangshekken o.m. tussen bakstenen pijlers met topstuk e