Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Bartholomeus met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11972
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11972

Besluiten

Parochiekerk Sint-Bartholomeus en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-11-2003  ID: 4121

Beschrijving

De Sint-Bartholomeuskerk te Diksmuide met zijn onmiddellijke omgeving, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

de omgeving van de Sint-Bartholomeuskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het betreft een gaaf bewaarde kerkomtrek, waarbij de relatie tussen de twee belangrijkste componenten kerk en pastorie nog duidelijk herkenbaar bleef. Naast de vermelde kerk en pastorie dragen de volgende elementen bij tot de gaafheid van het landelijke karakter van de site: het beboomde grasplein met paadjes rond de kerk, de kleine boomgaard ten noorden van het bedehuis.
Als zijnde een voorbeeld van een vernieuwde stedenbouwkundige aanleg na de verwoesting van de eerste wereldoorlog, waarbij geopteerd werd om de dorpskern met kerk, pastorie en school dichter bij de steenweg Diksmuide-Nieuwpoort weder op te bouwen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Kaaskerkestraat 103 (Diksmuide)
Parochiekerk gelegen langs de Kaaskerkestraat te midden van een begraasde kerkomtrek omzoomd met bomen. Toegang vanaf de Kaaskerkestraat via een kerkpad in rode plavuizen en dito kerkpad rondom de kerk.


Pastorie Sint-Bartholomeusparochie

Kaaskerkestraat 105 (Diksmuide)
Voormalige pastorie met achterliggende ommuurde koer.  Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak met links aansluitend lager volume. Na de Eerste Wereldoorlog ten westen van de kerk heropgebouwd naar ontwerp van René Buyck (Brugge).