Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden
ID: 11979   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11979

Besluiten

Landelijk erfgoed en bunker in komgrondengebied van Lampernisse
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3773

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouwkapel te Lampernisse, is beschermd als monument.Waarden

Onze-Lieve-Vrouwkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een getuigenis van de volksdevotie voor Onze-Lieve-Vrouw, die er onder meer werd aanroepen voor de konijnenplaag.
Als zijnde neoclassiscistisch kapelletje, gedateerd 1875 echter heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog, met een fraai uitgewerkte voorgevel, getypeerd door verzorgd metselwerk met afwisselend gebruik van rode en gele baksteen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Visserstraat zonder nummer (Diksmuide)
* Visserstraat z.nr. Onze-Lieve-Vrouwkapel beschermd als monument bij M.B. van 20.11.2001. Gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne). Neoclassicistische kapel van 1875 cf. datering in de zwikken. Toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis cf. gevelsteen