Beschermd monument

Elektromechanische maalderij

Beschermd monument van 30-09-2002 tot heden

ID
11983
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11983

Besluiten

Maalderij met uitrusting
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-2002  ID: 3930

Beschrijving

De elektromechanische maalderij te Leke, is beschermd als monument.Waarden

De maalderij met inbegrip van de volledige bijhorende uitrusting met alle hulptoestellen, ook het weegtoestel van het type bascule, de koekenbreker en de onderdelen van de gedemonteerde elektromotor, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als een volledig bewaard voorbeeld van een elektromechanische maalderij met een capaciteit van twee steenkoppels die, inclusief de hulptoestellen, grotendeels dateert van circa 1930 en daarvóór. Eén van de toestellen dateert zelfs van 1893 en kan daarom als een zeldzaamheid bestempeld worden. Bepaalde onderdelen van de elektrische uitrusting dateren eveneens van circa 1930 en zijn in een maalderij zeldzame getuigen van de ontwikkelingen op het vlak van de elektrotechniek gedurende het interbellum. Tenslotte is deze maalderij een materiële getuige van de veel voorkomende praktijk van het reconstrueren en hergebruiken van maalinstallaties op een andere site dan de oorspronkelijke.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elektromechanische maalderij

Schorestraat zonder nummer (Diksmuide)
Elektromechanische maalderij van twee steenkoppels aangedreven door een elektromotor van 1948 ondergebracht in geschilderd volume van 1948 (betonblokken en golfplaten zadeldak). Ouder binnenwerk van circa 1930 (en vroeger) overgebracht uit een molen te Koekelare na geleden oorlogsschade.