Elektromechanische maalderij

Beschermd monument van 30-09-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Leke
Straat Schorestraat
Locatie Schorestraat 29a (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/324.1
  • OW001759

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Elektromechanische maalderij

Schorestraat 29a, Diksmuide (West-Vlaanderen)

* Schorestraat nr. 29a. Elektromechanische maalderij, beschermd als monument bij M.B. van 30.09.2002. Elektromechanische maalderij van twee steenkoppels aangedreven door een elektromotor van 1948 ondergebracht in geschilderd volume van 1948 (betonblokken en golfplaten zadeldak). Ouder binnenwerk van ca. 1930 (en vroeger) overgebracht uit een molen te Koekelare na geleden oorlogsschade. <i

Beknopte karakterisering

Typologiemaalderijen
Dateringinterbellum, na WO II

Beschrijving

De elektromechanische maalderij te Leke, is beschermd als monument.

Waarden

De maalderij met inbegrip van de volledige bijhorende uitrusting met alle hulptoestellen, ook het weegtoestel van het type bascule, de koekenbreker en de onderdelen van de gedemonteerde elektromotor, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als een volledig bewaard voorbeeld van een elektromechanische maalderij met een capaciteit van twee steenkoppels die, inclusief de hulptoestellen, grotendeels dateert van circa 1930 en daarvóór. Eén van de toestellen dateert zelfs van 1893 en kan daarom als een zeldzaamheid bestempeld worden. Bepaalde onderdelen van de elektrische uitrusting dateren eveneens van circa 1930 en zijn in een maalderij zeldzame getuigen van de ontwikkelingen op het vlak van de elektrotechniek gedurende het interbellum. Tenslotte is deze maalderij een materiële getuige van de veel voorkomende praktijk van het reconstrueren en hergebruiken van maalinstallaties op een andere site dan de oorspronkelijke.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.