Brouwerij Cornblomme en herberg In De Zwaan

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Westouter
Straat Poperingestraat
Locatie Poperingestraat 6, Poperingestraat zonder nummer (Heuvelland)
Alternatieve naam Oud gemeentehuis

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33039/709.1
  • 4.01/33039/833.1
  • OW002201

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij Cornblomme

Poperingestraat 6, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Nr. 4. Z.g. "Corneblomme., cf. opschrift van puilijst. Oude benaming, voorkomend in de legende bij A. Sanderus'dorpsplattegrond onder punt 6, "de Corne Blomme Mathematische Schole", werkplaats van A. Sanderus' illustrator Vaast du Plouich. Voormalige brouwerij, thans omgebouwd tot feestzaal-restaurant. Dubbelhuis van vijf trav., o.m. r.poorttrav., en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mech

Geen afbeelding beschikbaar

Herberg In de Zwaan

Poperingestraat 6, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Nr. 6 . Herberg z.g. "In de Zwaan - Oud Gemeentehuis., cf. geschilderde zwaanvoorstelling in blind middenvenster, behorend tot hierboven beschreven brouwerij. Dubbelhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), uit XIX B. Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw op grijsbeschilderde arduinen plint. Gecementeerde spiegels met ruitmotief. D.m.v. kordon gemar

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige brouwerij Cornblomme en herberg In De Zwaan, die oorspronkelijk één geheel vormden.

Waarden

De voormalige brouwerij Corneblomme en herberg In de Zwaan - Oud gemeentehuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De voormalige brouwerij Corneblomme en de herberg In de Zwaan vormen van oudsher één geheel. Zij zijn, samen met de intussen sterk verbouwde beenhouwerij nummer 2, de enige gebouwen in de dorpskern van Westouter die van het oorlogsgeweld gespaard bleven. Deze twee panden vormen een vrij gaafbewaarde 19de-eeuwse gevelwand, welke door zijn ligging recht tegenoverhet kerkportaal sterkbeeldbepalend is voor de dorpskom van Westouter. Het betreft een vrij eenvoudige dorpsarchitectuur gekenmerkt door een behouden volume en gevelordonnantie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.