Beschermd monument

Hotel Kosmos: oudste gedeelte

Beschermd monument van tot heden

ID
11991
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11991

Besluiten

Geografisch pakket Heuvelland
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4268

Beschrijving

Hotel Kosmos is beschermd als monument. De bescherming omvat het gedeelte daterend uit de jaren 1934-1936 en de halfronde aanbouw rechts ervan.Waarden

Hotel Kosmos, - met name het gedeelte daterend uit de jaren 1934-1936 en de halfronde aanbouw rechts ervan -, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit hotel werd gebouwd in de jaren 1930 op de top van de Rodeberg op initiatief van de heer Verbeke, herbergier te Ieper. Dit gasthof, opgetrokken in een toen nog volledig landelijke omgeving is een getuige van het ontluikend toerisme tijdens het interbellum in de deze regio.
Het gebouw, daterend van 1934-1936, ontworpen door architect J. De Brabandere (Ieper) getuigt van een eigentijdse modernistische vormgeving, welke aansluit bij de interbelllum architectuur. Deze vormentaal wordt gekarakteriseerd door de asymmetrische gevelopbouw, het wisselend gebruik van blote en bepleisterde baksteen, de horizontale én de verticale accenten met onder meer het halfronde trappenhuis geflankeerd door het rechthoekige torenelement.
De halfronde aanbouw, daterend uit de jaren 1960 is een geslaagde uitbreiding welke getuigt van een geïntegreerde aanpak.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hotel Kosmos

Rodebergstraat 53 (Heuvelland)
Zogenaamd ‘Kosmos’, hotel gelegen op de Rodeberg en uitgebouwd met een panoramisch zicht op de vallei van de Hellegatbeek en de dorpskom van Westouter. Dit hotel werd gebouwd in de jaren 1930 in toen nog volledig landelijke omgeving. Het betreft aldus een getuige van het ontluikende toerisme tijdens het interbellum op de Rodeberg. De toeristische activiteit nam voornamelijk na de tweede wereldoorlog een hoge vlucht. Dit hotel werd gebouwd, als gasthof in het jaar 1934 naar ontwerp van architect J. De Brabandere (Ieper). Twee jaar (1936) later werd het gebouw in noordelijke richting uitgebreid met een eetzaal cf. grondplan. In de jaren 1960 en 1970 werd het gebouw verschillende malen vergroot. Het oorspronkelijke volume uit de jaren dertig is nog volledig herkenbaar in het huidig gebouw. Modernistisch gebouw van drie bouwlagen onder platdak van 1934. Parement van gele baksteen