Sint-Godelievekapel

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Westouter
Straat Rodebergstraat
Locatie Rodebergstraat zonder nummer (Heuvelland)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33039/714.1
  • OW002206

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Godelievekapel

Rodebergstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Z.nr. XIX-kapel, ter ere van St.-Godelieve, cf. opschrift van bebording "Sinte Godelieve sta ons bij en van keel- en oogpijn houd ons vrij". Witgekalkt bakstenen rechth. gebouwtje onder gebogen zadeldak (leien) met bekronend ijzeren kruis. Gepikte sokkel; omlopend, geprofileerd bakstenen kroonlijstje. Voorpuntgevel onder overkragende dakrand met deels behouden spant. Stomp spitsboogvenstertje bo

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Godelievekapel is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Godelievekapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Deze kapel, waar Sint-Godelieve aanbeden wordt voor oog- en keelpijn, is een getuige van volksdevotie. Dit bedehuis verwijst meer bepaald naar het gebruik om voor elke kwaal een specifieke heilige te aanroepen.
Deze wegkapel behoort tot het kwetsbare, kleine culturele erfgoed. Het is een tastbare uiting van de christelijke geloofsovertuiging en aldus ontegensprekelijk verbonden met onze Vlaamse cultuurhistorische traditie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.