Beschermd monument

Wegkapel Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 11994   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11994

Besluiten

Geografisch pakket Heuvelland
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4268

Beschrijving

De wegkapel Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument.Waarden

De wegkapel Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Deze wegkapel behoort tot het kwetsbare, kleine culturele erfgoed. Het is een tastbare uiting van de christelijke geloofsovertuiging en aldus ontegensprekelijk verbonden met de Vlaamse, cultuurhistorische traditie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegkapel Onze-Lieve-Vrouw, geflankeerd door linden

Boeschepestraat zonder nummer (Heuvelland)
In de straatbocht gelegen O.-L.-V. kapel met omringend grasperkje en geflankeerd door twee linden en rustbanken links en rechts ervan. Eenbeukig kapelletje met een driezijdige sluiting onder kort overstekend, leien zadeldak. Gele baksteenbouw. Rondbogige deuropeningen in een dubbele omlijsting van baksteen in streks verband; erboven kruis door middel van baksteen half verheven opgenomen in het metselverband; links en rechts van de ingang aansluitende ovale bloembakken (baksteen). Deel beglaasde paneeldeur met hekwerk. Windborden. Rondbogige vensteropeningen in de zijgevels.