Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Beschermd monument van 09-02-2011 tot heden
ID: 11995   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11995

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2011  ID: 4797

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouwkapel te Oudekapelle, is beschermd als monument.


Waarden

Onze-Lieve-Vrouwkapel uit abristenen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context:
Als zijnde een kapel die opgetrokken is met zogenaamde abristenen, zijnde brokstukken van vernielde betonnen verdedigingswerken, die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog waren opgericht. De omgeving van het kapelletje maakte deel uit van de Belgische eerste linie, waardoor er in de omgeving heel wat verdedigingsstructuren waren opgetrokken. Betonnen militaire oorlogsinfrastructuur uit de frontlinie is met andere woorden ter plekke gerecycleerd tot een eenvoudig Mariakapelletje.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een kapelletje, ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, opgetrokken uit abristenen. In navolging van de 19de-eeuwse traditie van Lourdesgrotten werden er na de oorlog grotjes opgetrokken met brokstukken van vernielde betonnen verdedigingsconstructies. Heel apart is het feit dat deze zogenaamde abristenen in Oudekapelle werden aangewend voor de bouw van een kapelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een kapel die na de Eerste Wereldoorlog opgericht en toegewijd werd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Na beide wereldoorlogen nam de Mariacultus een hoge vlucht. Gedenktekens werden veelvuldig aan Maria toegewijd en overal verschenen er kapelletjes ter ere van Maria.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Oudekapellestraat 22 (Diksmuide)
Oudekapellestraat nr. 22. Kapelletje aan de erftoegang van een achteringelegen hoeve uit de wederopbouwperiode van de jaren 1920. De kleine kapel met apsis werd na de Eerste Wereldoorlog gebouwd met recyclage van oorlogsmateriaal, meer bepaald zogenaamde abrisstenen. Mijterboogvormige deur met ijzeren hek. Blauwbeschilderd interieur met eenvoudig altaar met beeld Onze-Lieve-Vrouw van Lourd