Beschermd monument

Hoeve Klein Amelgem

Beschermd monument van 17-03-1998 tot heden
ID: 12   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12

Besluiten

Hoevecomplex Groot Amelgem, hoeve Klein Amelgem en gehucht Amelgem met omgeving van de hoeves
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-1998  ID: 3299

Beschrijving

Deze bescherming betreft de hoeve Klein Amelgem (enkel de gebouwen), meer specifiek het woonhuis, de dienstvleugel, twee stalvleugels en de langsschuur.Waarden

De hoeve Klein Amelgem, omvattende het woonhuis, een dienstvleugel, twee stalvleugels en een langsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

Voormalige hoeve van de norbertijner abdij van Grimbergen, voor het eerst vermeld in 1705 als de "kleine hoeve" of het "nieuw pachthof", maar het tijdstip en de omstandigheden van de oprichting zijn niet bekend; ten tijde van abt J. du Rondeau in 1776 verbouwd, zoals blijkt uit het wapenschild met de leuze "praesis et prosis" boven de schuurpoort.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: een middelgrote, gesloten vierkanthoeve met grote langsschuur (1776) in bak- en kalkzandsteen, overwegend daterend uit de 18de en 19de eeuw, met door blinde rondbogen geritmeerde erfgevels en een boeiend volumespel ontleend aan de wisselende dakvormen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Klein Amelgem

Amelgemstraat 11 (Meise)
Hoeve Klein Amelgem is vandaag een middelgrote gesloten hoeve waarvan de diverse onderdelen voornamelijk dateren uit de 18de en 19de eeuw met een grote 1776 gedateerde langsschuur. De hoeve bevindt zich in een bewaarde landbouwcontext in de vallei en werd eind 17de eeuw afgescheiden van de hoeve Groot Amelgem.