Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel De Helle: park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-02-1997 tot heden

ID: 120   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/120

Besluiten

Kasteel de Helle
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1997  ID: 3137

Beschrijving

Het classicistisch geïnspireerd park rond het Kasteel De Helle te Ruisbroek, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het park van het kasteel De Helle is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

In oorsprong feodale site, waarvan het huidige voorkomen met restanten van de vroegere nutsgebouwen en reminiscenties naar een formele aanleg met axiale perspectieven en parterres het resultaat is van diverse transformaties. Door de formele historische band en het beeldbepalend karakter vormen park en kasteel één ondeelbare entiteit.

sociaal-culturele waarde

Binnen de sterk verstedelijkte kern vormt de kasteelsite, een esthetisch waardevolle, groene enclave met belangrijke historische reminiscenties.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein De Helle

Karel Gilsonstraat 15-19 (Sint-Pieters-Leeuw)
Volledig omgracht classicistisch landhuis met aanhorigheid en duiventoren gebouwd rond 1730, teruggaand op middeleeuwse motte met dorpskasteel, in oorsprong beperkte tuinaanleg; rond 1860 werd de omgevende tuin uitgebreid tot circa 3 hectare; recente geslaagde renovatie, zowel van het kasteel als van de tuin.


Is de omvattende bescherming van

Personeelswoning kasteel De Helle

Karel Gilsonstraat 17-19 (Sint-Pieters-Leeuw)
Haaks op de straat ingeplante portiers- of hovenierswoning met grotendeels ingebouwde vierkante duiventoren onder leien tentdak, van circa 1730.