Beschermd monument

Dries

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 12000   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12000

Besluiten

De Dries
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4269

Beschrijving

De Dries in de dorpskern van Kemmel is beschermd als monument.Waarden

De Dries is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

In de stedenbouwkundige structuur van de huidige dorpskern met het bewaarde stratenpatroon neemt de Dries zowel cultuurhistorisch als visueel de meest opvallende plaats in. Het betreft een beeld- én structuurbepalend component in de dorpskom. Dit plein behield haar bijzonder karakter met de ruimtelijke kwaliteit - de trapeziumvormige open ruimte - en met de beeldbepalende beplanting, het grasveld omringd met bomen.
In de cultuurhistorische en de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente speelde de Dries een cruciale rol.
De naam Dries wijst erop dat het een oorspronkelijk gemeenschappelijk gebruikte ruimte was, welke dienst deed als plaats voor verzorging en overnachting van vee. Dit vee behoorde toe aan de degene die woonden rond de Dries. Het betreft een oud nederzettingspatroon van veeboeren, welke mogelijk teruggaat op de Frankische periode. Deze gemeenschappelijke drenk- en verzamelplaats voor het vee vormde de basis voor de embryonale dorpskern van de gemeente Kemmel.
Toen het nabijgelegen Ieper vanaf de 11 de eeuw uitgroeide tot een centrum voor lakennijverheid, werden op de Dries voornamelijk schapen geteeld voor de wolproductie. In de late Middeleeuwen werd de Dries ook wel Speldries genaamd en werd het plein gebruikt voor het zeer populaire kaatsen. Door de eeuwen heen bleef de Dries het hart van de gemeente en werd deze gebruikt voor tal van activiteiten zoals muzikale evenementen op de kiosk, zoals veeprijskampen, en als bleekweide. De Dries vervult tot op heden een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van deze dorpsgemeenschap.

historische waarde

In de stedenbouwkundige structuur van de huidige dorpskern met het bewaarde stratenpatroon neemt de Dries zowel cultuurhistorisch als visueel de meest opvallende plaats in. Het betreft een beeld- én structuurbepalend component in de dorpskom. Dit plein behield haar bijzonder karakter met de ruimtelijke kwaliteit - de trapeziumvormige open ruimte - en met de beeldbepalende beplanting, het grasveld omringd met bomen.
In de cultuurhistorische en de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente speelde de Dries een cruciale rol.
De naam Dries wijst erop dat het een oorspronkelijk gemeenschappelijk gebruikte ruimte was, welke dienst deed als plaats voor verzorging en overnachting van vee. Dit vee behoorde toe aan de degene die woonden rond de Dries. Het betreft een oud nederzettingspatroon van veeboeren, welke mogelijk teruggaat op de Frankische periode. Deze gemeenschappelijke drenk- en verzamelplaats voor het vee vormde de basis voor de embryonale dorpskern van de gemeente Kemmel.
Toen het nabijgelegen Ieper vanaf de 11 de eeuw uitgroeide tot een centrum voor lakennijverheid, werden op de Dries voornamelijk schapen geteeld voor de wolproductie. In de late Middeleeuwen werd de Dries ook wel Speldries genaamd en werd het plein gebruikt voor het zeer populaire kaatsen. Door de eeuwen heen bleef de Dries het hart van de gemeente en werd deze gebruikt voor tal van activiteiten zoals muzikale evenementen op de kiosk, zoals veeprijskampen, en als bleekweide. De Dries vervult tot op heden een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van deze dorpsgemeenschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dries

Dries zonder nummer (Heuvelland)
De dorpskern van Kemmel wordt gevormd door de Dries met ten zuidwesten ervan de parochiekerk, gelegen midden kerkhof. In de stedenbouwkundige structuur van de huidige dorpskern met het bewaarde stratenpatroon neemt de Dries zowel cultuurhistorische als visueel de meest opvallende plaats in. De Dries heeft de vorm van een trapezium (50 à 65 meter lengte en 30 à 38 meter breedte). Deze typische vorm van het dorpsplein zou in de Frankische- Merovingische periode ontstaan zijn. De naam ‘Dries’ voor het dorpsplein wijst erop dat deze ruimte oorspronkelijk dienst heeft gedaan als plaats voor verzorging en overnachting van vee. Rekening houdend met de zeer oude ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het gebied op en rond de Kemmelberg, en gelet op de aspecten van de bodemgesteldheid, gaat de agrarische nederzetting te Kemmel vermoedelijk terug tot de inde Steentijd ( 5500-2000