Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
12003
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12003

Besluiten

Bel-etagewoningen, burgerhuis en herenhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 05-09-2003  ID: 4083

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het eclectisch burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het bel-etageburgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een erg representatieve straat binnen de aanleg van de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk - aan de zuidzijde ervan - die aangelegd wordt vanaf einde jaren 1880.
Als zijnde een gaaf bewaard, op twee nummers na nog aaneengesloten bouwblok waarvan de panden dateren uit het einde van de 19de eeuw, een aantal panden zijn via de oorspronkelijke bouwaanvragen en jaaraanduidingen precies gedateerd; enkele panden zijn ontworpen als samenstel.
Als zijnde panden waarvan het merendeel getuigen van het oeuvre de Antwerpse aannemer-architect H. Van Gastel, en enkele van het vroege werk van de Blankenbergse architect M. Hoste.
Als zijnde een gevelrij die een staalkaart geeft van de stijltendensen van de jaren 1890, in het bijzonder de neoclassicistische en de eclectische traditie soms met inslag van de neo(Vlaamse) renaissance en de neobarok; het materiaalgebruik (bepleistering, rode of geglazuurde baksteenbouw, gebruik van arduin voor de sierelementen) en de uitwerking van de gevels weerspiegelen deze tendensen.
Als zijnde panden met lijstgevels, sober dan wel uitgewerkt met meer sierelementen zoals pilasters, consoles en balusterleuningen; sommige gevels worden geaccentueerd door middel van bekronende frontons, een risaliet oplopend in puntgevel met uitgewerkt windbord, een centrale erker oplopend in een torentje of het hoekpand (nummer 34/ Malecotstraat) met een overdadiger uitwerking en loggia's in de bovenverdiepingen.
Als zijnde panden die meestal een erg goed voorbeeld vormen van het bel-etageburgerhuis cf. de erg goed afleesbare structuur van souterrain en bel-etage, grotendeels met bewaarde (open) loggia.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een bouwblok met een gaaf bewaarde volumewerking en grotendeels gaaf bewaarde ritmering door de bel-etages, veelal met bewaarde open loggia.
Als zijnde een ensemble van bel-etageburgerhuizen waarvan de functies representatief zijn binnen de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk die zich ontwikkelde vanaf eind de jaren 1880; de oorspronkelijke structuur van souterrain (soms met dienstdeurtjes) en bel-etage eventueel met (open) loggia is nog steeds erg goed afleesbaar en getuigt van de toenmalige sociale stratificatie.
Als zijnde een bouwblok dat de luxueuze geest van de Belle Epoque weergeeft cf. de rijke bel-etageburgerhuizen; de verwijzing naar prinses Elisabeth (cf. nummer 12) wijst op de betrokkenheid van de koninklijke familie bij de kust in die periode.
Als zijnde panden met een erg beeldbepalende ligging aan de zuidzijde van de Sint-Rochuskerk; vooral nummer 32 en nummer 34 op de hoek van de Malecotstraat hebben een stedenbouwkundig belangrijke inplanting, het torentje (nummer 32) en de loggia's (nummer 34) gaven oorspronkelijk uitzicht op de zee.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Elisabethstraat 32 (Blankenberge)
Eclectisch burgerhuis van het bel-etagetype gebouwd in 1896 naar ontwerp van aannemer-architect Henri Van Gastel (Antwerpen).


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.