Hoeve Praatbos

Beschermd monument van 09-02-2011 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Vladslo
Straat Houtlandstraat
Locatie Houtlandstraat 8 (Diksmuide)
Alternatieve naam Duitse officiersmess Praatbos

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/710.1
  • 4.01/32003/778.1
  • OW003100

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Praatbos

Houtlandstraat 8, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Zogenaamd "hoeve Praatbos" cf. aanduiding op actuele stafkaart. Het gebouw - licht dieperin gelegen ten opzichte van de straat - zou tijdens de Eerste Wereldoorlog gebouwd zijn door de Duitse bezetter achter de derde Duitse linie als 'oorlogscasino' of 'officierenmess' met ontspanningsruimte en cinema voor de militairen.

Beknopte karakterisering

Typologiebioscopen, casino's, kazernes
Stijlvakwerkbouw
DateringWO I

Beschrijving

De Duitse officiersmess te Vladslo, ook gekend als hoeve Praatbos, is beschermd als monument.

Waarden

Duitse officiersmess Praatbos is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een Duitse officiersmess, die een unieke materiële getuige vormt van het bestaan en de inrichting van een Duits kantonnement achter de IJzer. Van dit kantonnement dat in en rond het Praatbos was ingericht, zijn vandaag de dag enkele waardevolle sporen bewaard gebleven. De officiersmess werd wellicht in 1915 opgetrokken en werd onder meer als kapel en Lichtspielhaus gebruikt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een merkwaardig en uiterst zeldzaam Duits bakstenen gebouw, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken werd in een niet streekeigen stijl- en regelwerk. Hiervan getuigen onder meer de brede vakken en het gebruik van lange schoren in de zijgevels. Bijzonder waardevol is eveneens de vrij goed af te lezen oorspronkelijke vorm en indeling van het gebouw, met onder meer een grote, hoge ruimte die fungeerde als ontspanningsruimte en een aanbouw in de vorm van een apsis, verwijzend naar het gebruik als kapel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een unieke materiële getuige van het kantonnementsleven in een Duitse sector achter het front. Het gebouw werd tijdens de oorlog opgetrokken als filmzaal, danszaal en kapel. De officiersmess getuigt niet enkel van de inrichting en organisatie van een kantonnement, maar belichaamt eveneens de nood aan ontspanning en religieuze zingeving voor militairen in oorlogstijd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.