Beschermd monument

Hoeve Praatbos

Beschermd monument van tot heden

ID
12009
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12009

Besluiten

Duitse officiersmess Praatbos
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2011  ID: 4798

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Duitse officiersmess te Vladslo, ook gekend als hoeve Praatbos, is beschermd als monument.Waarden

Duitse officiersmess Praatbos is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een merkwaardig en uiterst zeldzaam Duits bakstenen gebouw, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken werd in een niet streekeigen stijl- en regelwerk. Hiervan getuigen onder meer de brede vakken en het gebruik van lange schoren in de zijgevels. Bijzonder waardevol is eveneens de vrij goed af te lezen oorspronkelijke vorm en indeling van het gebouw, met onder meer een grote, hoge ruimte die fungeerde als ontspanningsruimte en een aanbouw in de vorm van een apsis, verwijzend naar het gebruik als kapel.

historische waarde

Als zijnde een Duitse officiersmess, die een unieke materiële getuige vormt van het bestaan en de inrichting van een Duits kantonnement achter de IJzer. Van dit kantonnement dat in en rond het Praatbos was ingericht, zijn vandaag de dag enkele waardevolle sporen bewaard gebleven. De officiersmess werd wellicht in 1915 opgetrokken en werd onder meer als kapel en Lichtspielhaus gebruikt.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een unieke materiële getuige van het kantonnementsleven in een Duitse sector achter het front. Het gebouw werd tijdens de oorlog opgetrokken als filmzaal, danszaal en kapel. De officiersmess getuigt niet enkel van de inrichting en organisatie van een kantonnement, maar belichaamt eveneens de nood aan ontspanning en religieuze zingeving voor militairen in oorlogstijd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Praatbos

Houtlandstraat 8 (Diksmuide)
Gebouw, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken door de Duitse bezetter achter de derde Duitse linie als 'oorlogscasino' of 'officierenmess' met ontspanningsruimte en cinema voor de militairen. Er zou ook regelmatig een mis opgedragen zijn.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.