Beschermd monument

Gedenkkapel Calvarieberg

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 12020   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12020

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4637

Beschrijving

De zogenaamde Calvarie, gedenkkapel uit 1924 voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog naar ontwerp van architect Carlos Beyaert te Diksmuide, is beschermd als monument.


Waarden

De gedenkkapel Calvarieberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context:
Als enig gedenkteken aan het IJzer front dat er na de Eerste Wereldoorlog gekomen is op initiatief van het bisdom van West-Vlaanderen. Hoewel officieel bedoeld als religieus gedenkteken voor alle aan de IJzer gesneuvelde geallieerde soldaten, moet dit gedenkteken gezien worden als religieuze, maar vooral als vaderlandslievende tegenhanger van de in opbouw zijnde IJzertoren. Op die manier getuigt de Calvarieberg van de ideologische spanningen die tijdens het interbellum heersten en van de inmenging van de hogere clerus in het aanbod van oorlogsgedenktekens na de Eerste Wereldoorlog.

artistieke waarde

De Calvarieberg valt op artistiek vlak op in het ruime gamma aan oorlogsgedenktekens: de geometrische vormgeving door ontwerper en modernistisch architect Carlos Beyaert verwijst naar de art deco.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkkapel Calvarieberg

Ijzerdijk zonder nummer (Diksmuide)
IJzerdijk z.nr. Zogenaamde Calvarie, gedenkkapel voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog omgeven door Italiaanse populieren. Kapel van 1924 met een kubistische vormgeving n.o.v. architect Carlos Beyaert uit Izegem (gesigneerd) en uitgevoerd door Lapeire en zonen (Roeselare). Ingewijd door Mgr. Waffelaert in 1928 en herschilderd in 1985, waarbij het opschrift 'AAN ONZE GES