Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel de Viron, bijgebouwen en kasteelpark met oude ringwalsite

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-02-1990 tot heden
ID: 1203   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1203

Besluiten

Kasteel de Viron, bijgebouwen, kasteelpark, kasteelhoeve en wagenhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1990  ID: 2352

Beschrijving

De bescherming omvat kasteel de Viron, de bijgebouwen en het kasteelpark met oude ringwalsite.Waarden

Het kasteel de Viron, de bijgebouwen en het kasteelpark met oude ringwalsite zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gemeentepark met kasteel de Viron en bijgebouwen

Gemeenteplein_01 zonder nummer, 1, de Heetveldelaan 6-12 (Dilbeek)
Centraal in de gemeente Dilbeek en ten noorden van de dorpskern met de kerk bevindt zich het voormalige kasteelpark dat dienst doet als gemeentepark met ten zuiden in het park de Sint-Alenatoren als overblijfsel van een voormalige waterburcht.


Sint-Alenapark

Gemeenteplein_01 1 (Dilbeek)
Landschappelijk park, oorspronkelijk 8 hectare, later vergroot tot 12,5 hectare, aangelegd rond een eclectisch kasteel gebouwd in 1862 naar ontwerp van J.P. Cluysenaar; het omvat een middeleeuwse kasteelmotte en, als folly, een gotische toren, restant van de oude burcht.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel de Viron en ijskelder

Gemeenteplein_01 1, de Heetveldelaan zonder nummer (Dilbeek)
Kasteel de Viron van 1862 naar ontwerp van architect Jean-Pierre Cluysenaar vandaag in gebruik als gemeentehuis.


Sint-Alenatoren

Gemeenteplein_01 zonder nummer (Dilbeek)
Kasteeltoren als overblijfsel van een oude waterburcht, gelegen op een eiland in een vijver in het gemeentepark.