Beschermd monument

Bunkers Steunpunt Westlich Den Haan

Beschermd monument van 26-02-2007 tot heden

ID: 12044   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12044

Besluiten

Militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 26-02-2007  ID: 4483

Beschrijving

De bescherming omvat de restanten van het steunpunt Westlich Den Haan.Waarden

de restanten van het Steunpunt Westlich Den Haan zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze oorlogssites zijn van belang voor de militaire .geschiedenis. Zij geven een beeld van de evolutie in de krijgskunde en de daaraan verbonden technische ontwikkeling. Het betreft de materiële getuigen van de Tweede Wereldoorlog, één van de- belangrijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De meeste bunkersites maken deel uit van de Atlantikwall, die samen met de Ostwall, de Südwall en de Westwall, een belangrijk element vormde in de verdediging van het Duitse rijk, kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall, die de verdediging van de Atlantische kust tot doel had, strekte zich uit van de Golf van Biscaje tot aan de Noordkaap. De linie, bestaande uit talrijke afzonderlijke bunkers, moest de vijandelijke aanval opdelen ·in kleine stukken zodat de aanvalskracht gehalveerd werd en de vijand tijd verloor met het opruimen van de afzonderlijke verzetsnesten.
Deze relicten van de Atlantikwall gelegen op Belgisch grondgebied werden na inventarisatie geselecteerd volgens de volgende criteria: de zeldzaamheid van de constructie, de interessante functie, bepaalde merkwaardige camouflagepatronen, de samenhang in de cluster en/ of de ruimere lokale groep, de plaats en functie in de algemene structuur van de Atlantikwall.
De restanten van het Steunpunt Westlich den Haan te De Haan vormden oorspronkelijk de luchtafweer van een belangrijk radarcentrum. Thans resten er nog twee Vf-bunkers ("Verstärkt feldmässig": betonnen constructies met wanden van minder dan 2 m) voor Le FlaK ("Leichte Flugzeug Abwehr Kanone" ) . De benedenverdieping diende als verblijf. De opstelling voor het kanon was voorzien op het dak. Voornamelijk het ongebruikelijke model van de FlaK bunkers maakt deze site interessant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Steunpunt Westlich den Haan

Koninklijke Baan zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer (De Haan)
Restanten van het "Steunpunt Westlich den Haan", beschermd als monument bij M.B. van 26/02/2007, ten westen van het Zeepreventorium. De twee bewaarde bunkers dienden voor luchtafweergeschut en liggen in een duinengebied.