Beschermd monument

Watermolensite van Harelbeke: maalderij met waterturbine

Beschermd monument van 14-07-1998 tot heden
ID: 12045   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12045

Besluiten

Industriële maalderij met waterturbine De Banmolens en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-1998  ID: 3341

Beschrijving

De voormalige industriële maalderij met waterturbine De Oude Molens of Banmolens te Harelbeke, is beschermd als monument.Waarden

Voormalige Industriële maalderij met waterturbine De Oude Molens of de Banmolens, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als gaaf bewaard voorbeeld van een maalderijgebouw van circa 1850, gebouwd op een oudere kern, heden nog voorzien van een Francis-waterturbine en een vierkante schoorsteen en gevestigd op een zeer oude watermolensite die reeds in 1198 wordt vermeld; als illustratie van de wijze waarop een traditionele banmolen zich tot een 19de- en begin 20ste-eeuwse industriële maalderij heeft ontwikkeld.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolensite van Harelbeke

Watermolenstraat 26, 36, 40 (Harelbeke)
De watermolens van Harelbeke of de grafelijke banmolens zijn gelegen op het Leie-eiland bij de grens met de gemeente Kuurne.