Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats La Clytte Military Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden
ID: 12046   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12046

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4581

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats La Clytte Military Cemetery is beschermd als monument.Waarden

De Britse militaire begraafplaats La Clytte Military Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats door eenheden van de infanterie, artillerie en genie aangelegd tussen 1 november 1914 tot aan het Duitse Lente-Offensief. Tegen april 1918 lagen er bijna 600 doden, waarvan er 66 tot de genie en circa 250 tot de artillerie behoorden. Na de oorlog werden meer dan 450 doden toegevoegd, waardoor er nu 1082 doden liggen, waarvan er 238 niet meer geïdentificeerd konden worden. Voor twintig van hen werd een special memorial opgericht, omdat aangenomen wordt dat ze onder een naamloze grafsteen begraven liggen.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats met langwerpig grondplan, ontworpen door Edwin Lutyens en N.A. Rew. Aan straatzijde staan twee bakstenen toegangsgebouwen met rondbogige doorgang. Andere karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring, de Stone of Remembrance centraal vooraan en het Cross of Sacrifice centraal achteraan. Achter dit offerkruis staan de twintig special memoriais opgesteld tegen een gebogen achtermuur. De graven liggen verspreid over zes perken, die getooid worden met bloemperken, struiken en de hartbladige els.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats met langwerpig grondplan, ontworpen door Edwin Lutyens en N.A. Rew. Aan straatzijde staan twee bakstenen toegangsgebouwen met rondbogige doorgang. Andere karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring, de Stone of Remembrance centraal vooraan en het Cross of Sacrifice centraal achteraan. Achter dit offerkruis staan de twintig special memoriais opgesteld tegen een gebogen achtermuur. De graven liggen verspreid over zes perken, die getooid worden met bloemperken, struiken en de hartbladige els.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats La Clytte Military Cemetery

Reningelststraat zonder nummer (Heuvelland)
Volgens het huidige register liggen er 1082 doden begraven. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van Edwin Lutyens (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect). De begraafplaats heeft een langwerpig, nagenoeg rechthoekig grondplan, achteraan (zuidwestkant) is de muur rondgebogen. Het terrein, met een oppervlakte van ca. 4435m², is licht golvend en wordt omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen, die trapsgewijs aangelegd is volgens het reliëf van de begraafplaats. Aan straatzijde is de voormuur vrij laag. De begraafplaats kan betreden worden via 2 bakstenen toegangsgebouwen met rondbogige doorgang. In deze toegangsgebouwen bevinden zich de landplaten en het registerkastje. De metalen informatieplaat ligt in een bloemperkje centraal tegen de voormuur. Links en rechts vooraan staan 2 stenen zitbanken. Centraal vooraan op de begraafplaats staat de