Batterij

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Panne
Deelgemeente Adinkerke
Straat Cabourweg
Locatie Cabourweg z.n. (De Panne)
Alternatieve naam Veldbatterij Adinkerke

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38008/302.1
  • OW001343

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Veldbatterij

Cabourweg zonder nummer, De Panne (West-Vlaanderen)

Toen de Duitsers België in 1940 bezetten, werden de belangrijkste havens al snel verdedigd. De havens kregen dan de naam Stützpunkt (Stp), wat betekent dat de haven een weerstandskern bezat om een mogelijke vijandelijke aanval tegen te gaan.

Beknopte karakterisering

Typologiebatterijen, bunkers
DateringWO II
Tags Tweede Wereloorlog

Beschrijving

De bescherming omvat de veldbatterij Adinkerke bestaande uit zes open beddingen, 4 geschutsbunkers en 1 commandobunker met bijhorend wegennet.

Waarden

Veldbatterij Adinkerke(Stp.049)opgebouwd uit 6 open beddingen, 4 geschutsbunkers en 1 commandobunker met het bijhorend wegennet is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde unieke en goed bewaarde onderdelen van de Duitse kustverdediging van de Atlantikwall opgetrokken in de periode 1942-1944.
De veldbatterij vormt een schoolvoorbeeld van een typische veldbatterij van de Atlantikwall.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde goed bewaarde getuigenissen van de vestingsbouwkunst uit de Tweede Wereldoorlog en meer bepaald van de verdediging van de Duitse Atlantikwall.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.