Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Locre Hospice Cemetery en particulier graf

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden

ID
12049
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12049

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4581

Beschrijving

De bescherming omvat de Britse militaire begraafplaats Locre Hospice Cemetery met het nabijgelegen particulier graf van Majoor Redmond en toegangspad.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Locre Hospice Cemetery met het graf van Majoor Redmond en toegangspad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats ontstaan naar aanleiding van de Mijnenslag van 7 juni 1917. De begraafplaats zou tot aan het Duitse Lente-Offensief gebruikt worden. Hier werden doden begraven door gevechtseenheden of door medische posten, die in de nabijgelegen instelling gestationeerd waren. Na de wapenstilstand werden nog vier graven toegevoegd, wat het totaal op 246 doden uit de Eerste Wereldoorlog brengt. Voor tien mannen werd een special memorial opgericht, omdat hun graf door artillerievuur vernield werd. Tenslotte liggen er nog veertien Britten begraven, die in mei - juni 1940 omgekomen zijn.
Uitermate zeldzaam is het particulier graf dat vlakbij Locre Hospice Cemetery terug te vinden is. Bovendien getuigt dit graf van de Ierse katholieke parlementariër William Redmond van de penibele toestand, waarin het politiek verscheurde Ierland zich decennialang bevond. Redmond kwam tijdens de Mijnenslag van 7 juni 1917 om het leven, toen zijn 16de divisie zij aan zij vocht met de protestantse 36ste (Ulster) divisie, in eigen land gezworen vijanden. Na-oorlogse pogingen om het graf van Redmond over te brengen naar een reguliere Britse militaire begraafplaats werden op de één of andere manier steeds gedwarsboomd.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door W. H. Cowlishaw, met typische kenmerken zoals de natuurstenen ommuring en het Cross of Sacrifice centraal achteraan op een verhoogd terras. De teksten van de landplaten zijn gegrift in een witte natuurstenen zitbank bij de toegang. De graven liggen verspreid over drie perken. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en berken.
In het verlengde van het graspad naar de begraafplaats ligt het eenzame, particuliere graf van William Redmond, vervaardigd uit grijze hardsteen.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door W. H. Cowlishaw, met typische kenmerken zoals de natuurstenen ommuring en het Cross of Sacrifice centraal achteraan op een verhoogd terras. De teksten van de landplaten zijn gegrift in een witte natuurstenen zitbank bij de toegang. De graven liggen verspreid over drie perken. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en berken.
In het verlengde van het graspad naar de begraafplaats ligt het eenzame, particuliere graf van William Redmond, vervaardigd uit grijze hardsteen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Britse militaire begraafplaats Locre Hospice Cemetery

Godtschalckstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen langs de Godschalckstraat op ongeveer 600 meter ten zuidoosten van de kerk van Loker. Vlakbij ligt het graf van majoor Redmond. Op ongeveer 280 meter naar het noordwesten op ligt het 'Huize Godtschalck', waar een Ierse gedenkmuur werd opgericht.


Graf William Redmond

Godtschalckstraat zonder nummer (Heuvelland)
Ten westen van de Britse militaire begraafplaats Locre Hospice Cemetery is het particuliere graf van Majoor Redmond gelegen.