Beschermd monument

Kasteelhoeve de Laiterie

Beschermd monument van 06-02-1990 tot heden

ID: 1205   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1205

Besluiten

Kasteel de Viron, bijgebouwen, kasteelpark, kasteelhoeve en wagenhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1990  ID: 2352

Beschrijving

De bescherming omvat kasteelhoeve de Laiterie.Waarden

De kasteelhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteelhoeve de Laiterie

de Heetveldelaan 6 (Dilbeek)
Voormalig neerhof horend bij het kasteel van Dilbeek dat in de 19de eeuw sterke aanpassingen onderging en in 1889 een nieuwe eclectische aankleding kreeg mogelijks naar ontwerp van architect Jean-Pierre Cluysenaar.