Beschermd monument

Kasteel van Kortenbos: oostvleugel, poortgebouw en dwarsschuur

Beschermd monument van tot heden

ID
12051
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12051

Beschrijving

De oostvleugel, de zuidgevel en de westgevel van het kasteel van Kortenbos, gelegen langs de Hasseltsesteenweg te Sint-Truiden, zijn beschermd als monument bij ministerieel besluit van 20 mei 1981. Deze bescherming werd op 28 maart 1985 gewijzigd omwille van administratieve redenen. Deze wijziging houdt een correctie van het in het oorspronkelijke besluit opgesomde perceelnummer in.Waarden

Het kasteel van Kortenbos en meer bepaald de oostvleugel (zijnde het kasteel, met uitzondering van de recente aanbouwsels tegen de westgevel), de zuidgevel (het poortgebouw) en de westgevel (de dwarsschuur), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Kortenbos

Hasseltsesteenweg 448 (Sint-Truiden)
Voormalig hotel De Groeten Engel, in kern opklimmend tot circa 1642, in 1646 door de abdij van Averbode opgekocht en ingericht als rectoraat. In de loop der tijden werd het ensemble een conglomeraat van allerlei, op zichzelf waardevolle elementen.