Beschermd monument

Schuilplaats Repos Sint-Elisabeth

Beschermd monument van 21-12-2011 tot heden

ID
12053
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12053

Besluiten

Schuilplaats Repos Sint-Elisabeth Eerste en Tweede Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-2011  ID: 4909

Beschrijving

De bescherming omvat de betonnen schuilplaats Repos Sint-Elisabeth.Waarden

Betonnen schuilplaats Repos St.-Elisabeth (W.O.I. en W.O.II) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een betonnen constructie, die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd opgetrokken als schuilplaats voor een grote groep mensen, die in de nabijgelegen instelling Repos St. Elisabeth waren ondergebracht. De Repos St. Elisabeth fungeerde tijdens de oorlog als medische inrichting voor militairen en als opvangplaats voor ouderlingen uit het onbezette België: Het feit dat ook De Panne regelmatig onder vijandelijk vuur kwam te liggen, leidde ertoe dat deze schuilplaats opgetrokken werd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een typologisch opvallende geallieerde constructie uit de Eerste Wereldoorlog, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter werd hergebruikt en aangepast. Opvallend is de lengte van de betonnen constructie, die ongeveer 15 meter bedraagt. De grootte van de schuilplaats is te verklaren door het feit dat de constructie bedoeld was als onderkomen voor een grote groep mensen. Dat het in oorsprong om een geallieerde constructie uit de Eerste Wereldoorlog gaat, is af te leiden uit het gebruik van de typische golfplaten die bovenaan op bandijzers zijn vastgeklonken. De oorspronkelijke ingang aan westelijke zijde werd tijdens de Tweede Wereldoorlog dichtgemaakt en tijdens de latere oorlogsjaren vervangen door twee betonnen toegangen met beschermingsmuren en sas.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Groeten Oorlog' die de frontstreekjarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap van de Westhoek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Betonnen schuilplaats Repos St. Elisabeth

St.-Elisabethlaan zonder nummer (De Panne)
In oorsprong geallieerde betonnen schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter opnieuw wordt gebruikt en aangepast.