Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadskern Zoutleeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
120578
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/120578

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

De historische stadskern van Zoutleeuw, met bewaard middeleeuws stratenpatroon, getypeerd door de ligging aan de Kleine Gete. Door de stadsbrand van 1713 dateren de meeste woningen van na die periode, met enkele bewaarde oudere gebouwen.

Waarden

historische waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadskern Zoutleeuw

3 Sluizenweg, Achter de Kapel, Beekstraat, Begijnhofstraat, Bethaniastraat, Bogaerdenstraat, Dr. R. Lowetstraat, Groenplaats, Grote Markt, Hekstraat, Kanonstraat, Kapelstraat, Kloosterstraat, Koepoortstraat, Pottekaasstraat, Predikherenstraat, Prins Leopoldplaats, Prof. E. Vlieberghstraat, Prof. R. Verdeyenstraat, Ridderstraat, Rijkswachtstraat, Schipstraat, Sint-Truidensesteenweg, Sint-Truidensestraat, Stationsstraat, Tiensestraat, Varkensmarkt, Vincent Betsstraat, Vleesstraat (Zoutleeuw)
De historische stadskern van Zoutleeuw, met bewaard middeleeuws stratenpatroon, getypeerd door de ligging aan de Kleine Gete. Door de stadsbrand van 1713 dateren de meeste woningen van na die periode, met enkele bewaarde oudere gebouwen.

Is de omvattende vaststelling van

Arduinen pomp van 1762

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Arduinen pomp in classicistische stijl.


Boerenburgerhuis

Bogaerdenstraat 2, 2A (Zoutleeuw)
Aan de straat gelegen boerenburgerhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Boerenhuis

Sint-Truidensestraat 6 (Zoutleeuw)
Boerenhuis in bak- en zandsteenbouw, twee verdiepingen met inrijpoort, uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Schipstraat 3 (Zoutleeuw)
Woonhuis uit einde 18de of begin 19de eeuw.


Burgerhuis

Begijnhofstraat 5 (Zoutleeuw)
Woning met twee verdiepingen, baksteenbouw met gebruik van zandsteen, uit einde 18de eeuw.


Burgerhuis

Begijnhofstraat 3 (Zoutleeuw)
Bak- en zandstenen rijhuis van twee verdiepingen, uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Begijnhofstraat 1 (Zoutleeuw)
Bak- en zandstenen woning van twee verdiepingen, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Grote Markt 29 (Zoutleeuw)
Burgerhuis van twee verdiepingen hoog, met classicistische inslag, daterend uit einde 18de eeuw.


Burgerhuis

Grote Markt 18-19 (Zoutleeuw)
Vroeger slechts één huis in traditionele bak- en zandsteenstijl. Twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak; zijmuren voorzien van schouderstukken.


Burgerhuis

Grote Markt 3 (Zoutleeuw)
Burgerhuis met kern uit de 18de eeuw, verbouwd en voorzien van een nieuwe voorgevel tijdens de 19de eeuw.


Burgerhuis

Grote Markt 1 (Zoutleeuw)
Twee verdiepingen hoog gebouw afgedekt met zadeldak, uit einde 18de eeuw maar vermoedelijk aangepast gedurende de 19de eeuw.


Burgerhuis De Rode Leeuw

Grote Markt 12 (Zoutleeuw)
Dwarshuis met trapgevel met drie verdiepingen, in traditionele stijl uit de 17de eeuw of 16de eeuw.


Burgerhuis gedateerd 1599

Grote Markt 20 (Zoutleeuw)
Traditioneel bak- en zandstenen woning met plint in grote breuksteen, volledig aangepast in 1763.


Burgerhuis met poortgebouw

Begijnhofstraat 6, 6A (Zoutleeuw)
Enkelhuis in bak- en zandsteenbouw met twee verdiepingen, uit de tweede helft van de 18de eeuw, poortgebouwtje met korfbooginrijpoort.


Burgerhuis Spiegelhuis

Grote Markt 23 (Zoutleeuw)
Merkwaardig renaissancegebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen, voorheen gedateerd 157(1) door middel van muurankers in geveltop.


Burgerhuizen

Grote Markt 21-22 (Zoutleeuw)
Twee woningen met twee verdiepingen in bak- en zandsteenbouw, voorgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Gasthuis van de grauwzusters

Prins Leopoldplaats 3 (Zoutleeuw)
Neoclassicistisch complex door F. Drossart ontworpen in 1846, een 13 traveeën brede straatvleugel met twee kortere dwarsvleugels die een vierkante binnentuin begrenzen.


Gesloten hoeve

Bogaerdenstraat 4 (Zoutleeuw)
Wit en grijs geschilderde gesloten vierkantshoeve uit het derde kwart van de 18e eeuw, in het begin van de Bogaardenstraat, genoemd naar het verdwenen klooster.


Hoekhuis

Begijnhofstraat 20 (Zoutleeuw)
Hoekhuis, voorgevel volledig verbouwd in de 20ste eeuw, 18de-eeuwse achtergevel met zonnewijzer bewaard.


Lakenhalle

Grote Markt 11 (Zoutleeuw)
In zijn huidige vorm ruim gotisch langsgebouw met twee verdiepingen, steil zadeldak en zijtrapgevel, uit het tweede kwart van de 14de eeuw.


Parochiekerk Sint-Leonardus

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Fraai gotisch geheel met gevel met twee torens, de werken werden aangevat rond 1231.


Pastorie Sint-Leonardusparochie

Grote Markt 2 (Zoutleeuw)
Imposante half vrijstaande neoclassicistische pastorie, opgetrokken in 1840.


Poortgebouw van de Scholierenhoeve

Tiensestraat 26 (Zoutleeuw)
Bakstenen volume met twee bouwlagen onder mansardedak met kleine dakkapel, blauwe hardstenen korfboogpoort waarboven een breed rondboogvenster.


Refugium der Ridders van Malta

Ridderstraat 1 (Zoutleeuw)
Dubbelhuis met twee verdiepingen, baksteenbouw verlevendigd met arduin en sokkel van kwartsiet-breuksteen, gedagtekend 1786.


Rijhuis

Ridderstraat 14 (Zoutleeuw)
Rijhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Rechthoekige vensters met vlakke, zandstenen omlijstingen gemarkeerd door een uitstekende sluitsteen. Latere wijzigingen.


Rondbooginrijpoort

Ridderstraat 35 (Zoutleeuw)
Rondbooginrijpoort met zandstenen omlijsting en geprofileerde druiplijst uit 17de-18de eeuw.


Stadhuis van Zoutleeuw

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Eerste gotisch stadhuis uit 1359, ingebouwd tussen het broodhuis en de Sint-Truidenpoort.


Stadswoning

Begijnhofstraat 8 (Zoutleeuw)
Woning met twee verdiepingen en zijtrapgevels uit de 17de eeuw.


Stadswoningen

Grote Markt 15-16, 17 (Zoutleeuw)
Oorspronkelijk één huis, heden onderverdeeld in drie woningen en grondig gewijzigd.


Stal van het Bethaniaklooster

Stationsstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
Bij het binnenkomen van de stad, aan de linkerzijde van de Stationsstraat, bevindt zich het enige overblijfsel van het voormalige Bethaniaklooster in de vorm van een 18-eeuwse stalvleugel.


Steekboogdeur

Begijnhofstraat 24 (Zoutleeuw)
Steekboogdeur uit de tweede helft van de 18de eeuw voorzien van een vlakke omlijsting van zandsteen met weinig uitstekende en door middel van ijzeren ankers bevestigde sluitsteen.


Traditioneel woonhuis uit de 17de eeuw

Ridderstraat 16 (Zoutleeuw)
Langshuis met twee verdiepingen in traditionele bak- en zandsteenstijl (17de eeuw). Wigvormig ontlastingssysteem en geprofileerde, doorlopende waterlijst boven de voormalige kruisvensters van de bovenverdieping.


Villa Arnauts met tuin

Stationsstraat 1 (Zoutleeuw)
In 1876 gebouwde neo-Vlaamserenaissance villa, naar ontwerp van architect Louis Van Arenbergh, aan de steenweg naar Dormaal en de voormalige spoorlijn Tienen - Tongeren. De villa wordt omgeven door een landschappelijk park van 77,5 are, oorspronkelijk 70 are, met een tot vijver omgevormd gedeelte van de buitengracht van de oude stadsvest. Achter in de tuin, tegen de muur aan de Sint-Truidensesteenweg bevindt zich een koetshuis met aanpalende paardenstal.


Villa Fineau en stadstoren met park

Vincent Betsstraat 15 (Zoutleeuw)
Villa, in 1889 gebouwd door notaris Gustave Fineau aan de oostrand van de stad. De bijhorende conciërgewoning is opgetrokken op de muurresten van de 'Kruittoren', de enige stadstoren van de rond 1330 gebouwde stadomwalling waarvan bovengrondse resten bewaard bleven. Omgeven door landschappelijk park met vijvertje, circa 1,5 hectare; sinds 1976 openbaar park.


Villa Van Goidtsnoven met park

Stationsstraat 7 (Zoutleeuw)
Villa met koetshuis, gebouwd in 1879 door notaris Willem Van Goidtsnoven. De sobere architectuur van de villa contrasteert met het speelse karakter van koetshuis, met onder meer een polygonaal torentje met leien spits en een open onderbouw. Omgeven door landschappelijk park van oorspronkelijk 1 hectare 22 are, nadien verkleind tot 94 are, een tot vijver omgevormd gedeelte van de buitengracht van de oude stadsvest; goed bewaard geheel met enkele zeldzame bomen.


Woonhuis

Ridderstraat 22-24 (Zoutleeuw)
Voormalig dwarshuis of gedeelte van complex huis(?) uit de 17de-18de eeuw. Latere wijzigingen.


Woonhuis

Ridderstraat 12 (Zoutleeuw)
Enkelhuis uit de 18de eeuw, voorgevel gewijzigd en bepleisterd omtrent einde 19de of begin 20ste eeuw.


Woonhuis

Begijnhofstraat 25 (Zoutleeuw)
Woonhuis met 18de-eeuwse voorgevel met rechthoekige deur met vlakke zandstenen omlijsting.


Woonhuis

Achter de Kapel 3, Grote Markt 25 (Zoutleeuw)
Woonhuis afgedekt met zadeldak, zijpuntgevel voorzien van schouderstukken, muurvlechtingen en drie oculi, uit de 18de eeuw.


Woonhuis van 1635

Begijnhofstraat 21-22 (Zoutleeuw)
Gedateerd door middel van muurankers, volledig gewijzigde voorgevelordonnantie.


Woonhuis van 1676

Grote Markt 28 (Zoutleeuw)
Gedateerd 1676 boven aan de gevel (opnieuw gebruikte gevelsteen?).


Woonhuizen

Grote Markt 5-6, 7 (Zoutleeuw)
Woonhuizen uit de 18de eeuw die latere verbouwingen en aanpassingen ondergaan hebben.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.