Beschermd monument

Burgerhuis, gedateerd 1720

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID
12058
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12058

Besluiten

Geografisch pakket Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2420

Beschrijving

Het burgerhuis te Brugge is beschermd als monument. De bescherming omvat het diephuis van 1720. De houten aanbouw uit 1910 aan de waterkant is niet opgenomen in de bescherming als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het burgehuis als volgt gemotiveerd: "Als zijnde een gevel die geëvolueerd is onder invloed van de veranderende stijlrichtingen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000551, Brugge: Geografisch pakket (S.N., 1991).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis gedateerd 1720

Wollestraat 34 (Brugge)
Gelegen aan de voet van de Nepomucenusbrug. Diephuis van drie/twee traveeën + vier traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (tichelen). Heden lijstgevel gedateerd "17 / 20" als verbouwing van houten gevel.