Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpskern Bierbeek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
120604
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/120604

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

De dorpskern van Bierbeek wordt gevormd door de Sint-Hilarius parochiekerk en haar onmiddellijke omgeving bestaande uit het kerkhof, de omheiningsmuur van het kerkhof, de pastorie, de hoeve ten oosten van de kerk en dichte bebouwing uit de 18de eeuw ten westen van de kerk.

Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpskern Bierbeek

Dorpsstraat (Bierbeek)
De dorpskern van Bierbeek wordt gevormd door de Sint-Hilarius parochiekerk en haar onmiddellijke omgeving bestaande uit het kerkhof, de omheiningsmuur van het kerkhof, de pastorie, de hoeve ten oosten van de kerk en dichte bebouwing uit de 18de eeuw ten westen van de kerk.

Is de omvattende vaststelling van

Café In de Molen

Dorpsstraat 14 (Bierbeek)
Twee verdiepingen hoog huis van bak- en zandsteen uit de tweede helft van de 18de eeuw; zadeldak en zijpuntgevel met schouderstukken; twee oorspronkelijke rechthoekige vensters met uitstekende sluitsteen in de zijgevel.


Dorpswoning

Dorpsstraat 18 (Bierbeek)
Rijhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen en afgedekt met een gebogen zadeldak, dagtekenend uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Dorpswoning van bak- en zandsteen

Dorpsstraat 20 (Bierbeek)
Heden twee en halve verdieping hoge woning van bak- en zandsteen uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Dorpswoning van bak- en zandsteen

Dorpsstraat 16 (Bierbeek)
Bak- en zandstenen huis met twee verdiepingen uit einde 18de eeuw, voorzien van rechthoekige ramen met omlijsting en uitspringende sleutel en met dropmotieven versierde onderdorpels.


Hoeve

Dorpsstraat 30 (Bierbeek)
Vrij grote hoeve met een op drie zijden bebouwde binnnenplaats. Rondbooginrijpoort uit de 17de en 18de eeuw gemarkeerd door een geprofileerde waterlijst.


Parochiekerk Sint-Hilarius

Dorpsstraat 24 (Bierbeek)
Merkwaardig gebouw uit 12de en 13de eeuw, gelegen op een kleine verhevenheid en omgeven door het kerkhof.


Pastorie Sint-Hilariusparochie met tuin

Dorpsstraat 26 (Bierbeek)
Pastorie uit de 17de eeuw met gerecupereerde laatgotische poort, verbouwd in 1875-1876 met behoud van de volumes, gelegen in pastorietuin van oorspronkelijk circa 80 are, met­ ty­pische dualiteit: een vlak, bij de pastorie aansluitend vroeger geometrisch geordend gedeelte en, daarnaast, een hellend, bebost 'landschappelijk' gedeelte met een lindedreefje.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.