Beschermd monument

Duits-Britse bunker

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden
ID: 12068   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12068

Besluiten

Duitse seinstation Ziegler
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2013  ID: 5190

Beschrijving

De bovengrondse betonconstructie te Boezinge, ook gekend als Ziegler, is beschermd als monument.Waarden

Duits seinstation (Eerste Wereldoorlog) Ziegler, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:
Als zijnde een Duitse seinpost, van waaruit lichtsignalen gestuurd konden worden naar de achterhoede. De constructie was opgetrokken net achter de tweede lijn van de eerste Duitse verdedigingslinie, die op zijn beurt achter de oostelijke oever van het kanaal Ieper-IJzer was uitgebouwd. Zodoende bevond de constructie zich op nauwelijks 1300 meter ten oosten van de frontlijn. Lichtsignalen vormden een belangrijk communicatiemiddel zo dicht bij het front.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een indrukwekkende Duitse militaire constructie, opgetrokken door het Duitse Marine Corps. De constructie was bedoeld als seinpost. Zowel qua vorm als qua omvang is de constructie uniek te noemen. Heel opvallend is de dakkapel aan oostelijke zijde. Via deze dakkapel konden lichtsignalen gestuurd worden naar de achterhoede.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde:
Als zijnde een indrukwekkende Duitse constructie, die na haar verovering door Franse troepen op 31 juli 1917, aan het begin van de Derde Slag bij Ieper, door Britse genie-eenheden aangepast diende te worden. Door de veranderde frontsituatie - de voormalige Duitse frontzijde was nu veilige achterzijde geworden - diende de constructie gekeerd te worden. In de oorspronkelijke frontzijde van de constructie werden nu - weliswaar met heel veel moeite - openingen gecreƫerd, zodat de constructie door haar nieuwe bezetters veilig betreden kon worden.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de Grooten Oorlog die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duits-Britse bunker

Slaaktestraat zonder nummer (Ieper)
Bovengrondse betonconstructie gelegen in weide naast Slaaktestraat nummer 7, in landelijk en vlak gebied.