Beschermd monument

Ambachtshuis van de kuipers

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID: 12070   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12070

Besluiten

Geografisch pakket Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2420

Beschrijving

Het ambachtshuis van de kuipers te Brugge is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het diephuis als volgt gemotiveerd: "Als zijnde het oude ambachtshuis van de kuipers waarvan de arduinen klokgevel (1768) het meest prestigieuze voorbeeld in dit genre is te Brugge."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000551, Brugge: Geografisch pakket (S.N., 1991).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ambachtshuis van de kuipers

Niklaas Desparsstraat 14, Vlamingstraat 17 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de kuipers met bijhorend koetshuis in Niklaas Desparsstraat. Diep gericht huis naar ontwerp van meester-metselaar L. Feys en timmerman A. D'Hollander van 1768 als verbouwing van 16de-eeuwse schermgevel afgebeeld bij Marcus Gerards (1562).