Beschermd monument

Eclectisch hoekhuis Villa Angèle

Beschermd monument van tot heden

ID
12094
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12094

Besluiten

Bouwblok
definitieve beschermingsbesluiten: 05-09-2003  ID: 4084

Beschrijving

Het eclectisch hoekhuis Villa Angèle is beschermd als monument.Waarden

Het hoekpand J. de Troozlaan 38/Malecotstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een aaneengesloten bouwblok waarbij het samenstel J. de Troozlaan nummers 28-30- 32 een art-nouveaugetint parement - typisch voor de kustarchitectuur van het begin van de 20ste eeuw - van geglazuurde faiencetegels en tegelfriezen met florale motieven heeft; de open loggia van nummer 32 is gaaf bewaard en bezet met tegels van de firma Boch Frères (La Louvière).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een beeldbepalend, aaneengesloten bouwblok op de hoek van de J. de Troozlaan/Malecotstraat en Descampsstraat, waarbij de hoekpanden de architecturale uitwerking met uitkragende hoekerkers en bekronende spitsen kregen die passend is bij de stedenbouwkundige inplanting (cf. verkavelingsplan van 1889).
Als zijnde een beeldbepalend, aaneengesloten bouwblok waarvan de meeste panden een goed voorbeeld vormen van het bel-etageburgerhuis cf. de erg goed afleesbare structuur van souterrain en bel-etage, eventueel met open loggia, en als dusdanig typisch voor de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk die aangelegd wordt vanaf einde de jaren 1880.
Als zijnde een beeldbepalend, aaneengesloten bouwblok dat een staalkaart biedt van de architectuur uit het begin van de 20ste eeuw: van art-nouveaugetinte parementen, over een regionale interpretatie van de neogotiek met neo-Brugse inslag tot een overdadige eclectische stijl met onder meer elementen uit de neorenaissance en neobarok; de parementen weerspiegelen deze stijltendensen.
Als zijnde panden die een illustratie vormen van het gevarieerde oeuvre van Blankenbergse architecten als F. Cosman en A. Vernieuwe.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een beeldbepalend, aaneengesloten bouwblok op de hoek van de J. de Troozlaan/Malecotstraat en Descampsstraat, waarbij de hoekpanden nog steeds de stedenbouwkundige signaalfunctie vervullen die aan deze inplanting toegekend werd bij het verkavelingsplan van 1889.
Als zijnde een ensemble dat typische bel-etageburgerhuizen met loggia's omvat en als dusdanig representatief is voor de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk; de oorspronkelijke structuur van souterrain (soms met dienstdeurtjes) en bel-etage eventueel met (open) loggia is nog steeds erg goed afleesbaar en getuigt van de toenmalige sociale stratificatie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch hoekhuis Villa Angèle

J. de Troozlaan 38 (Blankenberge)
Beeldbepalend eclectisch hoekpand zogenaamd "Villa Angèle" uit het interbellum. Dit pand vormt door het hoektorentje een visuele eenheid met het aanpalende pand aan de Descampsstraat nummer 31.