Beschermd monument

Pastorie Sint-Servatiusparochie met tuinmuur en kapel

Beschermd monument van 13-03-1997 tot heden
ID: 121   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/121

Besluiten

Pastorie Sint-Servatiusparochie met tuinmuur en kapelletje
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1997  ID: 3163

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Servatiusparochie te Wemmel is, met inbegrip van de tuinmuur en de kapel, beschermd als monument.


Waarden

De voormalige pastorie met inbegrip van de tuinmuur en het kapelletje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Fraaie en nog vrij gaaf bewaarde pastoorswoning met karakteristieke typologie, in opdracht van de norbertijnenabdij van Grimbergen in 1700 opgetrokken ter vervanging van een oudere pastorie, en ingeplant temidden van een ruime beboomde en volledig ommuurde tuin. Door zijn specifieke inplanting tussen kerk en kasteel vormt het ensemble een belangrijke documentaire en beeldbepalende schakel in de evolutie van de dorpsaanleg van Wemmel.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde : Als voorbeeld van een twee bouwlagen hoog dubbelhuis in zogenaamde traditionele bak- en zandsteenstijl, waarvan het interieur nog merkwaardige elementen van de originele structuur bewaart en getuigt voor een 18de- en 19de-eeuwse herinrichting.
De bakstenen ommuring als wezenlijke afbakening, op de hoek van de straat met de dreef gemarkeerd door een muurkapel van 1855, vormt een integrerend onderdeel van het landelijke pastoorsdomein.

sociaal-culturele waarde

Door de mooie en stemmige ligging, visueel aansluitend bij het parkdomein van het kasteel, vormt de pastorie met haar ommuurde tuin een pittoresk en idyllisch ensemble, nog verwijzend naar het landelijke verleden van Wemmel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Servatiusparochie

Dr. H. Folletlaan 24 (Wemmel)
Achterin gelegen pastorie van 1700, afgezoomd door de omlopende tuinmuur met op de afgeschuinde hoek een kapel van 1855 en aan de linkerzijde een koetshuis van 1898.